HVV sensibiliseert voor een geestelijk gezonde samenleving

14 12 2006

Woensdag 13 december start de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) met een sensibiliseringscampagne voor de oorzaken van geestelijke ongezondheid, die zij de ‘Gezonde samenleving, gezonde mensen!’ noemt. De situatie is zo dramatisch dat wij vragen om de oorzaken van deze epidemie aan te pakken en niet enkel aan symptoombestrijding te doen.

Elk jaar zijn er 20.000 zelfmoordpogingen in Vlaanderen. Iedere dag sterven drie Vlamingen door zelfdoding. Per 100.000 inwoners maken hier negentien mensen een einde aan hun leven, het wereldgemiddelde ligt op veertien. Zelfdoding is de meest voorkomende doodsoorzaak bij mannen tussen 30 en 49 jaar, en bij vrouwen tussen 20 en 34 jaar. Eén op de acht Vlamingen kampt met ernstige psychische problemen. Volgens een recent onderzoek zou 42% van de consultaties bij de huisarts deels of volledig betrekking hebben op psychische problemen. Tele-Onthaal krijgt gemiddeld 335 telefoontjes per dag. Deprimerende cijfers, nochtans is Vlaanderen een welvarende regio.

De Vlaamse overheid beseft het probleem wel, dat blijkt uit de doelstellingen die zij in haar regeerakkoorden sinds 1999 heeft opgenomen. De verhoging van het aantal jobs in de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en de recente campagne ‘Fit in je hoofd, goed in je vel’ zijn dus waardevol, maar eerder gericht op bestrijding van de symptomen en niet de oorzaken. Verleden vrijdag nog kondigde de Vlaamse regering aan de toegang tot spoorwegen, bruggen en hoge gebouwen te beveiligen tegen mensen die een einde aan hun leven willen maken. Een mooie poging, maar het zal hen enkel van methode doen veranderen.

“Een inclusief welzijnsbeleid mag niet blind mag blijven voor de maatschappelijke dimensie van onze geestelijke gezondheid. Welvaart vertaalt zich niet automatisch in welzijn. De economische rat race zorgt ervoor dat een enorme stress alle sferen van ons bestaan aantast.” zegt Björn Siffer, woordvoerder van HVV. Klachten als depressies, burn-out, angst- en paniekaanvallen en het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) zijn duidelijk stressgerelateerd.

“Willen we evolueren naar een New Yorks model waar elk individu twee jobs en twee psychiaters nodig heeft om het hoofd boven water te houden?” vraagt Siffer. In die optiek pleiten wij ervoor om ook structurele en maatschappelijke factoren van geestelijke gezondheid in kaart te brengen en daar de gepaste maatregelen tegenover te zetten.

Daarom ontwikkelde HVV deze campagne om de samenleving hiervan bewust te maken. Er zijn zes actiekaarten, affiches en de website www.gezondesamenleving.be. Daar kunnen geïnteresseerden de platformtekst die bij de campagne hoort, onderschrijven. De actiekaarten worden in Gent, Antwerpen en Leuven uitgedeeld. Aeolus verspreidt de campagne over heel Vlaanderen.

Voor deze campagne werkt de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging samen met volgende partners: Sarah Beweging, Holebifederatie vzw, Netwerk Psychiatrie en Samenleving, Els Ooms (assistente vakgroep psychoanalyse, UGent), Prof. dr. Ronald Commers (ethicus CEVI, UGent), Prof. dr. Filip Geerardyn (psychoanalyticus, UGent), Prof. dr. Fred Louckx (gezondheidssocioloog VUB), Prof. dr. Walter Vandereycken (psychiater KUL), Prof. dr. Jan Vranken (socioloog OASeS, UA).

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) nodigt u uit op de live lancering van haar campagne Gezonde samenleving, gezonde mensen!. Op woensdag 13 december starten we om 14 uur aan de Fnac van de Veldstraat in Gent. We staan er met partners van de Holebifederatie, het Netwerk Psychiatrie en Samenleving en de Sarah Beweging. Donderdag 14 verdelen we kaarten op de Meir (aan de Wapper) in Antwerpen. Vanaf donderdag liggen ze ook in de verdeelbakjes van Aeolus in heel Vlaanderen.

Björn Siffer,
woordvoerder HVV

HVV: Praat met extreem-rechtskiezer

6 10 2006

Iedereen komt het wel eens tegen. In een gesprek aan tafel, onder vrienden, bij familie of op café, verschuift het gespreksonderwerp naar de verkiezingen. Al snel draait het om de “zoveelste groei” van extreem-rechts, en hoe “onvermijdelijk” dat wel niet is. Wat zeg je dan? Zeg je überhaupt iets?

Je mond opentrekken over een toch wel delicaat onderwerp als de verkiezin-gen, is niet altijd even gemakkelijk. ‘Kwestie van overleven’ wil daarbij helpen. “Drie op de vier Vlamingen, vijf op de zes Belgen en twee op de drie Antwerpenaren stemden bij de regionale verkiezingen van 2004 niet voor een extreem-rechtse partij. Dat wordt wel eens vergeten, en de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) wil die overgrote meerderheid een hart onder de riem steken”, vertelt woordvoerder Björn Siffer.

‘Kwestie van overleven. Geen stem voor extreem-rechts’ wil ondersteunen en informeren. Als symbool koos HVV voor de rode driehoek. In nazi-concentratiekampen moesten politieke tegenstanders en leden van het verzet een rode driehoek dragen op hun plunje dragen. Tegenwoordig is die rode driehoek het symbool van politieke vrijheid, een vrijheid die met extreem-rechts in het gedrang komt.

“Dit weekend nog kreeg de woordvoerder van Blokwatch 17 kogels in de bus, omdat de vereniging de politie had geholpen bij het ontmantelen van het Bloed, Bodem Eer en Trouw-netwerk. Als dat geen bedreiging is van de vrije meningsuiting…”, stelt Siffer.

“We moeten bovendien niet zo ver terugkijken in onze geschiedenis om te merken wat zo’n regime kan aanvangen”, legt Siffer uit. “Zie Polen. Sinds de huidige regering van de Liga van Poolse Gezinnen aan de macht is, verdween het ministerie voor Gelijkheid van Kansen. Dat is nochtans een verplichting voor elke lidstaat van de Europese Unie. Het land wil ook de doodstraf opnieuw invoeren.”

Op 30 augustus verklaarde de Poolse premier Jaroslaw Kaczynski nochtans ongegeneerd dat zijn land “niet xenofoob, niet antisemitisch en niet homofoob” is. Hij noemde het extreem-rechts imago een “mythe”. Hij nodigde de aanwezige journalisten uit om het zelf te komen bekijken.

Een campagne is dus nog steeds nodig. Bestaat er dan geen kans op themamoeheid? “Dat risico bestaat wel”, geeft Siffer toe. “Maar dat mag geen excuus zijn om niets te doen. HVV legt met ‘Kwestie van overleven’ de nadruk op de positieve keuze van de grote meerderheid. HVV betrekt mensen, in plaats van ze uit te sluiten.”

Wie de rode driehoek draagt, uit zich als aanspreekpunt. “We gaan niet uit van de confrontatie. We willen meer dialoog. Praat met de mogelijke extreem-rechtse kiezer. Vraag naar zijn of haar redenen, en leg uit waarom jij denkt dat stemmen voor extreem-rechts niet zal helpen.”

Waaruit bestaat de campagne? De rode driehoek hangt vast aan een informatiefolder met argumenten en motivatie. Op www.rodedriehoek.be kan je die ook lezen, en online het gouden boek ondertekenen. Zo toon je je steun voor de campagne. Zowel organisaties als personen kunnen dat doen. Bovendien is er de clip, die geregisseerd werd door Jaco Van Dormael, die eerder ‘Le huitième jour’ maakte.

HVV zoekt ook mensen en organisaties die de rode driehoek zelf willen verspreiden. Wie geïnteresseerd is of vragen heeft, kan bellen naar 03 233 70 32 of mailen naar rodedriehoek@h-vv.be. De rode driehoek en de flyer kosten 1 euro. Een affiche is gratis te bestellen. Hiermee wordt de campagne gefinancierd.