Myanmar stelt geboortebeperking voor om aantal moslims te controleren

6 05 2013

(Bronnen: Annelies Van Erp (Knack Online) – The Telegraph 30/04/13)
Myanmar moet de bevolkingsgroei onder moslims indammen door middel van gezinsplanning. Deze aanbeveling, gedaan door een commissie aangesteld door de regering, moet een einde maken aan het sektarische geweld tussen boeddhisten en moslims.

Myanmar moet de bevolkingsgroei onder moslims indammen door middel van gezinsplanning in de gebieden waar het sektarisch geweld tussen boeddhisten en moslims hoog oploopt. Dat meldt een commissie aangesteld door de regering.

“De boeddhisten voelen zich bedreigd door de snelle groei van de Bengalibevolking”, staat te lezen in het rapport. De islamitische Rohingya’s, die oorspronkelijk uit Bangladesh komen, wonen al generaties lang in Myanmar. Toch beschouwt het rapport de moslims als illegale immigranten.

“Het introduceren van gezinsplanning bij de moslims moet een deel van de spanningen wegnemen, al moet dat wel louter op vrijwillige basis gebeuren”, aldus de commissie. Daarnaast moet het aantal veiligheidstroepen volgens de commissie verdubbelen.

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) is ontevreden over de voorstellen uit het rapport. Volgens Phil Robertson van HRW gaat het rapport “niet in op het aansprakelijk stellen van de daders die misdaden tegen de menselijkheid begingen.”

Het geweld tussen de boeddhisten en de Rakhine-moslimminderheid kostte vorig jaar aan bijna tweehonderd mensen het leven. Tienduizenden mensen, vooral moslims, zagen hun huizen in vlammen opgaan en sloegen op de vlucht. In het rapport worden geen oplossingen aangedragen om de ontheemde moslims huiswaarts te laten keren.

Lezersbrief HVV in Knack – Over de solidariteit van de christelijke zuil

3 05 2013

In Knack van 10 april beweert Wouter Beke dat het christen-democratisch gedachtegoed ervoor gezorgd heeft dat de Belgen hun eigen school, hun ziekenhuis, hun rustoord kunnen kiezen. Sta mij toe dat toch even te nuanceren. Als het aan de christen-democraten had gelegen, dan was elke school in ons land vandaag katholiek. Het waren – op dat moment – vrijzinnige partijen zoals de socialistische en de liberale partij, die als leeuwen gevochten hebben voor het officieel onderwijs. Als het aan de christen-democraten had gelegen, dan was elk ziekenhuis in ons land katholiek. Dan was de toepassing van het recht op abortus en euthanasie in de praktijk overal in ons land onmogelijk. Laat staan dat de christen-democratie de stemming van de abortus- en de euthanasiewet zou overwogen hebben. Het waren – merendeels – vrijzinnige politici van de andere democratische partijen die gevochten hebben voor die keuzevrijheid. De verbondenheid van de christen-democratie bestaat tot op vandaag vooral in een verbondenheid met de eigen zuil (daarvan getuigt het ARCO-dossier) en met filosofisch gelijkgezinden. Het andere luik van de solidariteit moet nog ‘uitgediept’ worden. Ik wens Innesto daarom alle succes toe!

Björn Siffer, woordvoerder Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV)