Laat aartsbisschop Léonard eens meehelpen op een afdeling oncologie

11 03 2013

De kerk verzet zich tegen de uitbreiding van de euthanasiewet voor minderjarigen. Ik had niets anders verwacht. Maar weet de heer Leonard wel waartegen hij zich verzet? De heer Léonard maakt geen onderscheid tussen levensbeëindigend handelen bij kinderen en een euthanasievraag gesteld door kinderen.“Meneer Léonard, ‘euthanasie’ kan alleen op vraag van de patiënt. Bij een uitbreiding van de wet enkel en alleen dus op vraag van een patiëntje dat de maturiteit heeft om erom te vragen. En neem het van mij aan, een kind dat al jaren kanker heeft, telkens hervalt in de ziekte, maanden doorbrengt op een afdeling oncologie in een ziekenhuis samen met andere kankerpatiëntjes, weet hoe ziek het is. Weet dat het sterven zal. En weet dat het van deze reis niet terug naar huis zal komen. Dit kind  weet beter dan u en ik wat het is af te zien.” En hierover gaan de debatten in de senaat: over ‘euthanasie’. De debatten gaan niet over kinderen die te jong zijn om hun wens te uiten.

Die debatten gaan niet over Ella-Louise. Maar net daarom vind ik de reactie van de heer Léonard verschrikkelijk. Zijn reactie op de beelden van Ella-Louise begrijp ik niet. Tenzij hij natuurlijk niet weet dat palliatieve sedatie niet alle lijden kan wegnemen. Want  ondanks de sedatie, ondanks het in slaap brengen van Ella-Louise, bleef zij pijn lijden doordat haar tere lijfje gewend werd aan de producten. Vier dagen lang moest Ella-Louisa afzien. Vier dagen lang konden papa, broer en mama geen knuffels geven enkel en alleen omdat dit nog meer pijn gaf. En dat vindt Leonard verantwoord? Hoe kan een man die gelooft in een ‘goede’ god zo een gruwelijke uitspraak doen? Was het in dit geval niet menselijker Ella-Louise in de armen van haar mama te laten sterven, na het geven van een ‘verlossend’ spuitje?

Misschien moet de heer Leonard eens een maandje stage lopen op een dienst oncologie. Ik deed het zelf ook toen ik als senator met het dossier bezig was en ik kan hem ervan verzekeren dat dit de enige manier is om te weten waar het over gaat. Het medische team, de ouders en vooral de kinderen zullen hem meer leren dan om het even welk heilig boek.

Jacinta De Roeck

Directeur HVV
Gewezen senator

lezersbrief (Gva)


Acties

Informatie

4 responses

11 03 2013
fietserik

Waar haalt Léonard het recht vandaan om voor een niet-gelovige, of lid van een ander geloof, te bepalen wat betamelijk is? Moraliteit en ethiek behoren NIET toe aan welke geloofsgemeenschap dan ook. Het is per definitie ongepast om vanuit een geloofsinstituut een mening te hebben over rechten van anderen en zeker als dat geloofsinstituut door eeuwen van (machts)misbruik elke geloofwaardigheid heeft verspeelt. Hoe stond het ook weer in je bijbel, de splinter uit het oog van de ander halen maar de balk in eigen oog niet zien? Léonard, haal godverdomme dat kruis uit je oog!

22 03 2013
Annemie

Zelf beschouw ik me als vrijzinnig en voel me daarin vrij eenzaam. Maar telkens, eenmaal per jaar,als ik naar deze website ga, ben ik ontgoocheld. Er worden hier bitter weinig ideeen behandeld. Euthanasie en hoofddoekverbod (dat is trouwens essentieel godsdienstig) .Ik zal volgend jaar komen terugkijken, misschien is er dan meer variatie.

23 03 2013
Chris Maes

Mijn feedback:
Ik volg de mening van Annemie hierboven. Al ben Ik het in heel er grote mate eens met alles wat er in dit forum (deze webside) behandeld wordt… Maar voor mij zijn het opendeuren die ingetrapt worden. Ik ben enkele jaren geleden lid geworden omdat ik hier zielsgenoten trof. Maar het lijkt op een volgeltje dat steeds hetzelfde liedje zingt. Voor mij mag dat liedje… Het liedje klinkt taktisch als volgt; “laat ons kijken naar de anderen en dan zullen we reageren…” dat mag/moet… af en toe…
maar….

Poging tot voorstellen:
Het zou mooi zijn als er vaker en meer andere melodietjes geblazen worden. Als er uitgegaan wordt van de eigen kracht. Een kracht die volgens mij schuilt in het verdedigen en steunen van de rechten van de mens, In de tollerantie en verdraagzaamheid…
Wij (HVV) doen daar toch ook andere dingen mee (dan andere bekritiseren)… Toch? Belicht die voor ons, voor mij aub. Ik als gewoon lid heb dit nodig. Wat betekenen wij concreet voor de samenleving. Belicht bijvoorbeeld heel concrete (kleine?) geëngageerde projecten. Waar ik ook concreet iets (klein) zou kunnen betekenen.

de grote kracht van het HVV zoals ik die ervaar:
De grote troef van het HVV ( althans dat is de grote reden waarom ik lid ben geworden) is dat het vertrekt vanuit het ‘mens-zijn’. Hier ligt volgens mij een kans om heel veel mensen te werven. Laat ons niet verliezen in de loopgravenstrijd van het grote gelijk tussen atheïsten en theïsten. Ze hebben (in mijn ogen) beiden iets positief belangrijk gemeenschappelijk. Het zijn zoekers, meer nog het zijn mensen die zoeken…. De meeste gematigde mensen (de meeste theïsten) onderschrijven de mensenrechten, zijn tolerant en verdraagzaam…. Zijn op de eerste plaats mens, zouden volgens mij een warme stek bij ons kunnen vinden.
Schrik hen niet af met stukken over het grote gelijk van het atheïsme. Het doet mij zo erg denken aan de preek van de conservatieve pastoor.

Met een warm hart voor het HVV
Chris Maes

24 03 2013
Guy Bresseleers

Mooi gezegd van Chris Maes. HVV blijft veel te veel hangen in onverdraagzaamheid. Een kras voorbeeld daarvan is te vinden in het “Witboek 2012. Memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen” waaraan HVV heeft meegewerkt. Op pagina 28-29 wordt gepleit voor een absoluut verbod van “levensbeschouwelijke tekens” voor ambtenaren, en dit niet alleen aan het loket maar voor alle ambtenaren “want ambtenaren staan onderling niet altijd op gelijke voet en zeker in een hiërarchische relatie is het belangrijk dat niemand zich geïntimideerd voelt door de levensbeschouwelijke voorkeur van een overste” Dit is natuurlijk onzin en leidt uiteindelijk tot een verbod van elk politiek of levensbeschouwelijk engagement van ambtenaren. Het engagement van ambtenaren is immers vaak ook bekend zonder die “tekens”. Net alsof die ambtenaren niet professioneel genoeg zijn om hun privé-overtuiging opzij te zetten in hun contacten met collega’s en bevolking.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: