Laat aartsbisschop Léonard eens meehelpen op een afdeling oncologie

11 03 2013

De kerk verzet zich tegen de uitbreiding van de euthanasiewet voor minderjarigen. Ik had niets anders verwacht. Maar weet de heer Leonard wel waartegen hij zich verzet? De heer Léonard maakt geen onderscheid tussen levensbeëindigend handelen bij kinderen en een euthanasievraag gesteld door kinderen.“Meneer Léonard, ‘euthanasie’ kan alleen op vraag van de patiënt. Bij een uitbreiding van de wet enkel en alleen dus op vraag van een patiëntje dat de maturiteit heeft om erom te vragen. En neem het van mij aan, een kind dat al jaren kanker heeft, telkens hervalt in de ziekte, maanden doorbrengt op een afdeling oncologie in een ziekenhuis samen met andere kankerpatiëntjes, weet hoe ziek het is. Weet dat het sterven zal. En weet dat het van deze reis niet terug naar huis zal komen. Dit kind  weet beter dan u en ik wat het is af te zien.” En hierover gaan de debatten in de senaat: over ‘euthanasie’. De debatten gaan niet over kinderen die te jong zijn om hun wens te uiten.

Die debatten gaan niet over Ella-Louise. Maar net daarom vind ik de reactie van de heer Léonard verschrikkelijk. Zijn reactie op de beelden van Ella-Louise begrijp ik niet. Tenzij hij natuurlijk niet weet dat palliatieve sedatie niet alle lijden kan wegnemen. Want  ondanks de sedatie, ondanks het in slaap brengen van Ella-Louise, bleef zij pijn lijden doordat haar tere lijfje gewend werd aan de producten. Vier dagen lang moest Ella-Louisa afzien. Vier dagen lang konden papa, broer en mama geen knuffels geven enkel en alleen omdat dit nog meer pijn gaf. En dat vindt Leonard verantwoord? Hoe kan een man die gelooft in een ‘goede’ god zo een gruwelijke uitspraak doen? Was het in dit geval niet menselijker Ella-Louise in de armen van haar mama te laten sterven, na het geven van een ‘verlossend’ spuitje?

Misschien moet de heer Leonard eens een maandje stage lopen op een dienst oncologie. Ik deed het zelf ook toen ik als senator met het dossier bezig was en ik kan hem ervan verzekeren dat dit de enige manier is om te weten waar het over gaat. Het medische team, de ouders en vooral de kinderen zullen hem meer leren dan om het even welk heilig boek.

Jacinta De Roeck

Directeur HVV
Gewezen senator

lezersbrief (Gva)