Is Zorgnet Vlaanderen klaar voor zijn eigen Masterplan Ouderenzorg ?

7 12 2010

Nog maar een week geleden stelde Zorgnet Vlaanderen zijn masterplan Ouderenzorg voor.

Daarin wordt gepleit voor een ouderenzorg die hoge eisen stelt aan de kwaliteit van wonen en zorg. Die toekomstgericht, coherent en moedig is. Die de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg voor de kwetsbare oudere garandeert en die de eigen verantwoordelijkheid van de burger daarin onderzoekt. Gezond ouder worden is de uitdaging voor de toekomst.

Zorg niet als een commercieel product maar als een maatschappelijk product. Al haar leden moeten ethisch ondernemen. Een ondernemen dat gericht is op waardencreatie voor de cliënt. De cliënt staat centraal en zijn wederzijdse verwachtingen moeten regelmatig geëvalueerd worden. Ook moet de zorg de rechten van de cliënt, zijn integriteit en waardigheid respecteren.

Tot slot wil men niet al te veel overheid die haar lastig valt met regelneverij en tijdsverslindende procedures. Een fundamenteel vertrouwen vanuit de overheid voor de zorgondernemers vindt Zorgnet cruciaal.

Gezond wantrouwen is echter op zijn plaats.

Wanneer het gaat over euthanasie vindt Zorgnet Vlaanderen immers dat er geen rekening moet gehouden worden met diezelfde wensen van de bewoner en dat de bewoner zijn participatie en waarden eindigen waar de christelijke waarden van Zorgnet beginnen. Wat in scherp contrast staat met een onderzoek dat aantoont dat katholieke instellingen ‘openstaan voor patiënten die om euthanasie vragen’, want de patiënt en zijn bekommernissen staan centraal.

De instellingen bouwen zo’n grote filter in dat het schier onmogelijk is om als patiënt/bewoner nog maar enigszins informatie over euthanasie te krijgen. Tot zelfs zover dat het recht op euthanasie ontnomen wordt, de instelling en/of de zorgverstrekker heeft immers de plicht om de patiënt of de bewoner door te verwijzen. De patiënt blijft in de meest kwetsbare, pijnlijke en moeilijke dagen van zijn leven in de kou staan.

Dit recht ontzien kan zeer subtiel gebeuren, er is immers sprake van een duidelijke machtsverhouding tussen zorgverstrekker en patiënt/bewoner. Deze machtsverhouding is trouwens één van de fundamentele redenen dat er  een goede overheid moet zijn die de rechten van de zwakste/de patiënt beschermt. Net daarom ook werd er in 2002 ook een patiëntenrechtenwet gestemd die de patiënt centraal stelt, en bovendien zijn of haar wensen afdwingbaar maakt.

De informatie aan de patiënt neemt een belangrijke rol in: informatie over therapeutische mogelijkheden, maar ook over palliatieve zorg en euthanasie. De patiënt bepaalt zelf welk zorgtraject hij kiest: zijn zelfbeschikking is afdwingbaar. Hij kan bijgevolg voor die palliatieve filter kiezen, maar er ook net niet voor kiezen!

Zorgnet hekelde onlangs ongegeneerd dat ze op de vingers getikt werd door de Vlaamse inspectie (De Morgen 2/12/2010). Een inspectie die nochtans terecht de wet stelt boven de eigen wensen van een instelling. De zorginspectie stelt onomwonden dat in de rusthuizen van Zorgnet de filosofische, godsdienstige en politieke vrijheid van de inwoners niet gewaarborgd wordt en er beperkingen opgelegd worden aan euthanasie. De inspectie was in het verleden even streng voor de ziekenhuizen van Zorgnet. Er werd toen reeds duidelijk gesteld dat de visie van het ziekenhuis niet mag opgelegd worden aan de artsen. Het ziekenhuis kan de artsen niet verbieden volgens de wettelijke voorziene criteria (bv. m.b.t. euthanasie) te handelen.

Dit is geen nieuw feit, uit een eerdere studie (waar Zorgnet eenzijdig uit citeert in haar verdediging), bleek reeds dat een aantal instellingen weigerden euthanasie uit te voeren. Uitsluitend Katholieke instellingen.

Verder zegt Zorgnet dat haar instellingen meer aandacht besteden aan ethische aspecten en de euthanasiewet vertaalt in een totaalzorg die het wettelijke en klinische kader overstijgt (letterlijk en figuurlijk waarschijnlijk).

Zorgnet argumenteert dat niemand verplicht kan worden om euthanasie uit te voeren of er aan mee te werken. Dit is natuurlijk juist, maar de instelling moet er wel alles aan doen dat dit mogelijk is en mag de individuele vrijheid van haar bewoners niet beperken. Zorgnet stelt dus constant een instelling gelijk met een persoon, namelijk de arts, de hulpverlener. Het individu heeft echter een persoonlijk geweten wat niet van een instelling kan gezegd worden. Het is niet omdat een individu opgenomen is in een instelling dat zijn persoonlijke rechten volledig ingeperkt zijn. De grondwet bepaalt bijvoorbeeld zeer duidelijk de beoefening van een levensbeschouwing (vrijheid van eredienst) o.a. in de gevangenis en het ziekenhuis.

Zorgnet legt haar eigen ethische waarden op aan de bewoner en stelt deze boven de democratische gelegitimeerde wetgeving.

Zo misprijst ze niet alleen de wetgeving, maar ook het individu en zijn individuele autonomie.

Of vindt Zorgnet euthanasiezorg geen basiszorg maar zorg die enkel in het ‘aanvullende pakket’ thuishoort?

Tom De Boeck                                               
OCMW-raadslid SP.A
Antwerpen
+32476240023

Wim Distelmans
professor palliatieve geneeskunde VUB
0475 67 14 51

Jacinta De Roeck
gewezen senator en directeur HVV
0475 – 75 93 53

Sven Gatz
Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Open Vld

Jean-Jacques De Gucht
Vlaams volksvertegenwoordiger
Open Vld

Freya Piryns
senator Groen!

Advertenties

Acties

Informatie

2 responses

8 12 2010
tack marcel

Het wordt de hoogste tijd dat o.a. de zorgsector uit handen genomen wordt van godsdienstig geïnspireerde instellingen.
Men ziet het gebeuren dat de katolieke zuil in bepaalde streken alleen de medische en paramedische sector bezet, zonder pluraliteit. Een treffend (en voor terminalen schrijnend) voorbeeld is West-Vlaanderen waar de ziekensector volledig in handen is van betreffende zuil, zonder alternatief voor andersdenkenden. En wees gerust dat men de stervenden laat creperen. Ook in andere streken is onder de mom van fusies, dus “beter” beleid, de beweging bezig. Het wordt de hoogste tijd dat het enige middel om dit in te dijken, de geldstromen, ONMIDDELLIJK ophouden. Liberalen, groenen, socialisten moeten nu maar eens op hun achterste poten gaan staan. Nu.

8 12 2010
jacinta

Je hebt gelijk:
Ik volgde de LEIF opleiding en je moest eens weten hoe vaak ik hoorde van deelnemers uit een christelijke instelling dat de deur bij hen op “een kier” staat.
Of zij, met hun persoonlijke positieve mening over euthanasie die deur open kunnen duwen is nog de vraag!
Wat bewijst dat respect voor de persoonlijke ethische keuzes in de realiteit al te vaak eenrichtingsverkeer is: open staan voor een neen-keuze mag en kan, open staan voor een ethische ja-keuze niet.
Onze petitie die ingevuld kan worden via http://www.h-vv.be dringt er dan ook op aan dat de politici ervoor zorgen dat euthanasie in elk ziekenhuis toepasbaar moet zijn!
Een federale wet is er voor elke Belg, ook voor elke instelling dus!
Veel handtekeningen kunnen bewijzen dat de samenleving anders denkt dan Zorgnet Vlaanderen!
Doorsturen aan je netwerk, die petitie. Niet aarzelen, doen!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: