Andere kerkfinanciering: het debat is eindelijk geopend

19 10 2010

De uitspraken van aartsbisschop Léonard over AIDS als immanente gerechtigheid, laten we voor zijn rekening. Veel belangrijker is het feit dat het debat over een eerlijker financiering van de levensbeschouwingen in België eindelijk op gang is gekomen. De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) heeft een aantal voorstellen.

De huidige regeling is het resultaat van een historisch compromis, dat dateert uit een periode dat de katholieke kerk nog een quasi-monopolie had op geloof. Bovendien is het een anachronisme dat de Belgen nog steeds herstelbetalingen doen voor de confiscatie van kerkgoederen door Franse revolutionairen in de 18de eeuw. Het systeem is dus historisch gegroeid, maar er is geen enkele reden meer om dit voorbijgestreefde model aan te houden.

HVV is blij dat na Open VLD nu ook sp.a en Groen! de kat de bel aanbinden en met voorstellen komen. Open VLD stelt voor om de financiering van de levensbeschouwingen te regelen via de jaarlijkse belastingbrief. Een beetje zoals het Duitse systeem van Kirchensteuer of het otto per mille-systeem in Italië. HVV wil zeker bijdragen aan het debat over alternatieven. “Een mogelijk alternatief voor de belastingbrief, is het tellen van de levensbeschouwelijke gemeenschappen via de zesjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen. In tegenstelling tot de belastingbrief garandeert het geheim van de verkiezing volledige anonimiteit. Net zoals bij verkiezingen kunnen mensen dan eventueel blanco stemmen. In dat geval wordt het percentage blancostemmen afgetrokken van de globale financieringspot.” Zegt Björn Siffer, woordvoerder van HVV. Zo vermijden we dat de globale pot alsmaar blijft toenemen en dat het systeem op zijn eigen grenzen vastloopt. Want vandaag zijn er zeven levensbeschouwingen erkend (zes godsdienstige en één niet-confessionele). De erkenning van de boeddhisten als tweede niet-confessionele gemeenschap is ook al in kannen en kruiken en naar verluidt werken ook de hindoes en de Armeense orthodoxen aan hun erkenningsaanvraag.

Naast het systeem van financiering van de levensbeschouwingen via het Ministerie van Justitie, bestaat er ook een navenant financieringssysteem voor de temporalia. Dit zijn de gebouwen en dagelijkse werkingsmiddelen van de levensbeschouwingen. Ook hier dringt een verandering zich op. Ook hier zitten we met een archaïsch systeem dat we danken aan het Keizerlijk Decreet dat Napoleon in 1801 afsloot met paus Pius VII en waarvoor de Belgen nog steeds afdragen, ook al zijn ze niet gelovig. De gemeenten zijn nog steeds verplicht om de tekorten van de kerkfabrieken bij te passen, net zoals de tekorten van de kathedrale kerkgemeenschappen, de orthodoxe kerken en de islamitische moskeeën door de provincies moeten worden bijgepast. De kerkfabrieken kosten de gemeenten jaarlijks verschrikkelijk veel geld en controle is er nauwelijks. “HVV stelt dan ook voor dat de lokale burgemeesters, die ambtshalve deel uitmaken van de kerkfabriek, hun controlerecht scherper zouden uitvoeren.” zegt Siffer. Zij kunnen zich desnoods laten vertegenwoordigen door een schepen – bijvoorbeeld de Schepen van Financiën – of door een gemeenteraadslid. Daarnaast is het ook aan te raden dat de gemeenten de detailposten van de rekeningen en begrotingen van de kerkfabrieken zouden opvragen. Vandaag heeft men meestal enkel inzage in de globale posten. Men zou de kerkfabrieken ook kunnen laten fusioneren, een beetje naar analogie met de gemeentelijke fusies in 1976-77. Op die manier kan de solidariteit tussen de kerkfabrieken spelen: wat de ene kerkfabriek tekort komt, kan bijgepast worden door de andere(n).

Björn Siffer
Woordvoerder HVV


Acties

Information

8 responses

20 10 2010
Frencken Guy

Mijn vrouw en ikzelf , steunen Jullie redenering volledig , en hopen dat een wet
van Napoleon, al meer de twee eeuwen geleden , eindelijk aangepast mag worden . Veel Succes

Guy en Gilleke Frencken

20 10 2010
verlee daniel

Het is meer dan dringend nodig,dat de kerkfinanciering betaald wordt door alleen de gelovigen.Dit is toch de evidentie zelve!

21 10 2010
Viktoria en Lodewijk

Ok voor herverdeling volgens geloof maar…
Dank krijgt de islamitische ‘godsdienst’ ook meer en dat is een ideologie in plaats van een godsdienst.
Is dit dan wat we echt willen.

21 10 2010
Karel Indeganck

Om het vrij-en-eerlijk-bedoelde karakter van alle levensbeschouwingen te garanderen, zou geen enkele filosofische overtuiging mogen worden gesubsidieerd. Als een vereniging een menslievend, sociaal-gericht initiatief neemt dan wel.

22 10 2010
Lenaers Erna

Graag een mogelijkheid om mijn ‘opinie’ te laten kennen, zodat m’n geld goed besteed is.

23 10 2010
Josée Necken

Uiteraard kan het niet – gezien de drastisch gewijzigde situatie op levensbeschouwelijk gebied – dat een financieringsregeling op basis van een historisch compromis zonder meer verder gezet wordt.
Ook heb ik vragen bij de reactie van Viktoria en Lodewijk. Ik meen dat het thema der bevraging handelt over de subsidiëring van godsdiensten en levensbeschouwingen en niet over ideologieën. M.i. KAN vanuit elk godsdienstig of filosofisch standpunt de lijn doorgetrokken worden naar een “ideologie”, maar een “automatische koppeling” levensbeschouwing/politieke ideologie gaat evenmin op voor de islam, als voor het christendom, het vrijzinnig humanisme, enz. Nieuwe procedures kunnen best niet opgestart worden met in het achterhoofd vooroordelen die niet toepasbaar zijn op één van de levensbeschouwelijke groepen IN ZIJN GEHEEL GEZIEN.

28 10 2010
Hugo Pelgrims

Ik vind niet dat de staat via belastingsgeld de kerken moet subsidiëren. Het is logischer dat de scheiding tussen kerk en staat volledig is en dat de kerkgemeenschappen hun geld zelf zoeken.

10 11 2010
Van Huychem

Debat openen is eerste stap … van zeer hoogst waarschijnlijk een lang proces dat veel energie zal vragen en waarbij er steeds weer zal moeten nagegaan worden of er niet (bewust) wordt afgeweken van de eigenlijke doelstellingen.

Onmiddellijk kan ook de protocollijst worden herzien
Men kan de grondwettelijke gelijkwaardige behandeling van alle godsdiensten en levenshoudinge effectief in de praktijk brengen
Men kan beslissen voor een aangepaste rangorde

Kan het nog zijn dat ons staatshoofd als allereerste de lokale vertegenwoordiger van éénenkele godsdienst (aartsbisschop) en de vertegenwoordiger van deheilige stoel (nuntius) begroet vóór onze democratisch verkozen vertegenwoordigers

Ik kijk uit naar de eerstkomende publieke gelegenheid. B.v. het kerstconcert dat trouwens m.i. beter herdoopt kan worden in het eindejaarsconcert, het nieuwjaarsconcert of het winterconcert

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: