Als aartsbisschoppen gruwel spreken

15 10 2010

“Zes dingen haat de HEER,
zeven dingen zijn hem een gruwel:
ogen die hooghartig kijken en een tong die liegt,
handen die onschuldig bloed vergieten
en een hart dat op het kwade zint,
voeten die zich naar de misdaad reppen
en getuigen die bedriegen, altijd liegen,
en zij die stoken tussen broers.“ (Spreuken 6: 16-19)

Bijbelse woorden verwesterd tot de ‘zeven hoofdzonden’:
hoogmoed, hebzucht, wellust, jaloezie, vraatzucht, woede en vadsigheid.

Ik heb het er altijd al moeilijk mee gehad, met geloven, geloven in een God. Zoals mijn adoptiedochter ooit zei op haar eerste Sinterklaasdag hier in België: “Waarom komt de Sint hier wel? Waarom komt hij niet bij de kindjes in Chili?” Ik zie nu nog die grote ogen die het speelgoed, snoep en fruit niet in één blik konden overzien. Zo vroeg ik mij als kind ook af waarom er hier wel een God was en ginder niet.

Zelf geloof ik niet, wat natuurlijk niet wil zeggen dat ik geen respect kan opbrengen voor anderen die wel geloven… in een God. Maar welke God? Tot wat voor een gruwel  en sadist maakt Léonard die God waar zoveel mensen in geloven? Hij wekt de middeleeuwse wraakgod terug tot leven die je neergeselt met ziekte en dood als je één van de zeven hoofdzonden begaat: aids voor de wellust,  hartaandoening voor de vraatzucht, longkanker voor de genotsroker,…
En niet enkel de zondaar zelf: maar ook het onschuldige kind met aids, de meeroker… wordt mee gewraakt.

In Ter Zake hoorde ik Wouter Beke het volgende zeggen: “Ik ben hier boos en ongelukkig om, maar ik verdedig de vrije meningsuiting ook voor domme uitspraken.” Domme uitspraken? Deze uitspraak is veel erger dan gewoon ‘dom’. Deze uitspraak is vernederend en discriminerend, hautain en schuldopleggend, een belediging voor iedereen die er gewoon is, gelovig of niet.

Hoe dom kan iemand zijn – een aartsbisschop dan nog! – om zulke uitspraken te doen? Vrije meningsuiting? Is het dat? Léonard herhaalde die vroegere uitspraak in een nieuw boek, geschreven als  ‘Aartsbisschop’ Léonard, niet als André-Joseph Léonard. En in dat ambt spreekt hij  in naam van de kerk, en bijgevolg  in naam van de gelovigen in die kerk: hij vertolkt de waarden van die kerk. Dit gaat de vrije meningsuiting voorbij.

Léonard toont hier geen enkel respect meer voor de mensen binnen zijn kerk. Hij legt hooghartig en eigengereid zijn mening en woorden in de mond van die kerk en bijgevolg in de mond van elke gelovige binnen die kerk. Wat ben ik blij dat ik niet meer tot dat instituut behoor!

En tot slot (en, als het mag, wat belerend): Wat als de gesel van God nu eens neerkomt op “de tong die liegt” en “de hand die zich vergrijpt aan een kind” (de pedofilieschandalen nog vers in het geheugen)? Gelukkig voor Léonard en de zijnen staat er het volgende in de bijbel:  “Prijs de Heer voor het feit dat al onze zonden, inclusief de “zeven hoofdzonden”, In Jezus Christus kunnen worden vergeven” (Matteüs 26:28; Handelingen 10:43; Efeziërs 1:7).

En zo kunnen we allemaal weer op twee oren slapen, ook de aartsbisschop, zijn kwade tong zal hem vergeven worden. Of toch maar liever niet?

Jacinta de Roeck, Directeur HVV

Advertenties

Acties

Information

20 responses

15 10 2010
Vera

Wat kan ik daar meer op zeggen. U heeft vertolkt wat ik voel.
Dank u

15 10 2010
Jacques Staelens

Eigenlijk hebben alle mensen met een open geest geen reden om boos te zijn. Veel eer het omgekeerde: De kerk zorgt de laatste maanden zelf voor argumenten in overvloed die bewijzen dat die instelling niets meer is dan een allegaartje van machtsgeile en verwaande mensen die iedereen altijd de les lezen en die zich in alle opzichten beter achten dan de goegemeente voor wie ze eigenlijk zouden moeten opkomen.
Met andere woorden: machtsmisbruik en racisme van het zuiverste water.
Door hun eigen wansmakelijke uitlatingen en verwerpelijke gedragingen, openen ze gaandeweg meer weldenkende mens de ogen. Hopelijk tot alle ogen geopend zijn…

16 10 2010
Desmedt Raf

Geachte,

toen de wetenschapsfilosoof Paul Feyerabend nogal werd aangepakt door de de toenmalige kardinaal Ratzinger, liet hij als reactie een foto plaatsen met een lelijk boe-gezicht van hemzelf. Dat zei op zich al meer dan duizenden woorden. Het loont gewoon de moeite niet op zulke onnozele praat te proberen te reageren. Ons gedachtengoed is genoeg gekend en je kan ook zeggen: ‘lees dit of dat… Uiteindelijk zijn ze toch altijd verkeerd begrepen. Slachtofferrolletje, waar kennen we dat nog van. Je moet ook niet de indruk wekken dat wat hij zei, of wat ze zeggen, belangrijk is,was, of kan zijn. Er zijn al clowns genoeg op radio en t.v. die hun mediageil(ig)heid pogen intellectueel te verkopen. Dat laatse was natuurlijk niet persoonlijkbedoeld, geen ‘argumentum ad hominem’ (u) dus.

M.v.g.,

Raf Desmedt

16 10 2010
Tony Van Loon

Waarde Voorzitter

Wel sprekend dat je als voorzitter een evangelische boodschap rondstuurt, die pertinent is, adequaat en coherent. Je lijkt zo op de Imam die vanuit de analyse van de Koran komt tot de aanvaarding van holebi’s. Er is dus nog hoop – ook te putten uit de mensen die maar één boek lezen.

Vrij zinnig is ook de houding van Marleen Temmerman die zegt dat ze het wel gehad heeft met deze mannetjes van de kerk. Moeten we nog reageren op mensen die wel een grote status hebben maar hoe langer en meer zich gedragen als geestelijk uitgeput door sclerose en sexfobie?

Aarts-dom dus die attitude van de man die spreekt uit eigen naam en zich verbergt dat hij dit niet doet als aarts-bisschop, alsof je een en ander kunt verstoppen.

De politieke groep is eindelijk wakker geworden zodat kerkbelasting als methodiek kan worden besproken. Maar juridisch technisch mogen in het raam van scheiding kerk en staat de levensbeschouwelijke keuzen niet worden geteld (en dit is niet zo slecht)! De consequenties van die benadering brengt in België de erkende levensbeschouwingen dichterbij een faillissement behalve deze die ruim kunnen leven van giften en schenkingen (boedhisme, islam, joodse eredienst), terwijl de bedelzakken en kerkschalen wel eens leeg zouden kunnen blijven. Deze gevolgtrekking zou best van nabij worden bestudeerd.

We zouden bijvoorbeeld naast het eigen verenigingsleven uit te bouwen sociale voorzieningen kunnen ontwikkelen en steunen die pluralistisch worden uitgebouwd en hun bestaansreden hebben in de doelstelling die terug te vinden zijn in HVV: armoedebstrijding, gelijke kansen, sexualiteitsdbeleving,… en wellicht gebeurt dit reeds maar wordt er te weinig ruchtbaarheid aan gegeven.

Althans volgens
prof dr Tony Van Loon
vub sociale begeleiding

16 10 2010
Jacinta

Inderdaad, de politieke wereld schrok wakker. Eindelijk! Ze zullen wetgevend werk doen om eindelijk komaf te maken met de subjectieve op ‘zieltjes’ gebouwde financiering van de levensbeschouwingen…
Alleen: voor 2003 waren er ook al wetgevende plannen, door dezelfde partijen. Er kwam niets van. In 2007: zelfde initiatief. Pierre Galant (PS) wilde een wetsvoorstel indienen, maar vond geen meerderheid, zelfs niet bij de toen ‘paarse’ meerderheid. Waarom? Omdat die partijen zich nog altijd niet gesteun voelen door hun kiezers. Want nog veel te veel mensen zeggen wel, met overtuiging, zich niet bij dit statuut kerk te voelen, maar de stap (uittreding) zetten ze nog altijd niet. ‘Een puur symbolische’ uittreding beweren ze, en dus schrijven ze de brief tot uittreding niet. Ze hebben gelijk… of niet? Want ze vergeten wel dat als er massaal ‘symbolisch’ uitgetreden wordt, de politiek eindelijk van hun kiezer dat signaal krijgt dat ze moeten krijgen om niet langer alleen te praten over een wet, maar ze ook te schrijven, te ondertekenen met een politieke meerderheid en… ze te stemmen in het parlement.
En dan… dan verbrand je pas echt dat ‘overtollige’ boek dat door een aartsbisschop geschreven werd. Het initiatief ligt in de handen van de parlementairen op wie wij onze stem uitbrachten!
Maar wij moeten ze dat zetje geven dat ze nodig hebben en doen wat we willen: ons doopsel ongedaan maken!
Alle info hierover staat op http://www.h-vv.be. En het vraagt maar 5 minuutjes tijd voor ons… en daarna 5 minuutjes politieke moed voor onze verkozenen….

16 10 2010
declercq j

is Leonard niet dat mannetje dat de woordvoerder is van het aart bis dom?
Aarts dubbel dom dus.
wat ben ik daar blij mee, hij is een goede sandwichman voor de vrijzinnigheid.

16 10 2010
De Decker Linda

Het is “hemel”tergend dat er zo’n uitspraken gedaan worden .
Kon mijn oren en ogen niet geloven toen ik het hoorde en zag.
Vrijzinnigheid … een godsgeschenk ???

16 10 2010
Jacinta

ik vrees ervoor… Léonard is niet dom.
het resultaat zou wel eens kunnen zijn dat zij die geloven meer dan ooit de rangen sluiten. En de oproepen en uitspraken van de bisschoppen die Léonard niet volgen (nu geschokt zijn en toen opriepen tot het verlaten van het celibaat) zullen de overblijvers hechter aan de kerk binden dan ooit, vrees ik.

17 10 2010
Moerman Eddy

Ik erger mij blauw aan deze domme irritante en arrogante man. Laat hem eerst en vooral bidden dat zijn priesters behandeld worden met emanente gerechtigheid. Hij komt vertellen dat hij misbegrepen wordt, maar herhaalt feitelijk net hetzelfde, al smeert hij wat zalf aan zijn eerdere uitspraken. Zo kan hij naar vaste gewoonte van 2 walletjes eten en doet hij toch wat hij oorspronkelijk wilde, nl. mensen stigmatiseren. In plaats van over het promiscue gedrag te spreken van anderen zou hij zich beter intens bezig houden met zijn kerkgebeuren dat naar nu zo blijkt altijd gediend heeft als een schuiloord voor pedofielen. En laat men niet komen aandraven met het vals verhaaltje als zou dit een gevolg zijn van het feit dat priesters niet mogen huwen!!! De gevangenis is ruim voorzien van gehuwde mannen die zich vergrijpen aan kinderen . Maar die mensen zijn WEL gestraft, Leonard’s pedofiele priesters en bisschoppen NIET.Integendeel , er wordt door deze liefhebbende kerk hen een hand boven het hoofd gehouden. SCHANDE en mogen ze branden in hun eigen hel. De vrijheid van meningsuiting eindigt waarde vrijheid van een ander begint. Ziji hebben nog een lange weg om dit ooit te begrijpen.

18 10 2010
Björn Moerman

Ze (de priesters, diaken, lekenbroeders, aartsbisschoppen, enz…) als razend gemaakte honden die in het nauw gedreven zijn: wild om zich heen bijtend en iedereen schrik aanjagen door boute uitspraken te maken. Volgens wou Leonard juist een andere schande (volgens de kerk dan toch) in de kijker stellen, hopende dat de eigen schande van de kerk ( pedofilie) daardoor op de achtergrond zou geraken. Een beetje van “kijk maar eens naar dat andere, je zal wel zien dat het bij ons niet alleen is”. Wel, geachte aartsbisschop, ik ben geen homofiel en ook geen katholiek, maar binnen de vrijzinnigheid is het zo dat iedereen over zijn eigen leven mag beschikken zonder dat een ander daar zich daarover zou mogen uitspreken. Waar haal jij dan het lef om, juist nu de hele pedofiliezaak over jullie hoofden raast, om uitspraken te maken over homofielen? Zou je niet beter in eerste instantie jou Brugse bisschop eerst laten veroordelen voor de gepleegde feiten, en zou het niet beter zijn om alle aanklachten die jullie zelf hebben helpen verjaren, om daar eventjes mee naar buiten te komen?

Dit was echt wel het knapste staaltje van hypocrisie dat je daar ten toon gaf!

Jullie leven in een wereld die waarschijnlijk 1000 jaar heeft stilgestaan, te starten vanaf het moment dat de kerk het celibaat heeft uitgevonden….

16 10 2010
Oscar Semer

Vrienden,
Laten we nu eens degelijk werk maken van scheiding van kerk en staat, met veel nadruk op een vrijwillig te kiezen “Kirchensteuer”!
Veel succes!

16 10 2010
Dr André Dezaeger

De katholieke kerk, een oord van verderf !
Aartsbisschop Léonard heeft toch ook een pósitief geluid laten horen : hij is misschien de eerste van zijn soort die dom genoeg is om uitspraken te doen die, niet alleen de vrijzinnigen, maar ook de andersgelovigen zullen aanzetten tot algemene verontwaardiging. Zijn kerken zijn al grotendeels ontvolkt, maar wat denkt hij dan te bereiken met deze choquerende nonsens ? De totale ondergang van zijn kerk ? “die Entlösung” ?
Ik sta versteld dat het 2000 jaren heeft moeten duren vooraleer een nieuwe Messias de waarheid komt verkondigen : Gij zult de immanente (innerlijk begrepen) rechtvaardigheid aan den lijve moeten ondervinden, gij Aids-patiënen, gij seropositieven, gij kanker- en lepralijders (ook die van pater Damiaen), gij Holebi’s en IVF-kinderen (zo’n 25.000 per jaar in Vlaanderen), en gij gehandicapten en rolstoelpatiënten (door uw fout te oud en te ziek geworden), gij seksueel misbruikte kinderen (gij had moeten zwijgen !), gij allen zult de wraak Gods, bij monde van een wereldvreemde en hautaine Monseigneur, horen en voelen. Hoe durft deze man zoiets uitkramen ?
Hij is natuurlijk tot alles in staat. Zijn instelling – kerk – is er een van eeuwenoude almacht, uitbuiting, corruptie, leugens en hebzucht. Wat moet een “gelovige” denken als hij de met goud en edelstenen versierde barokke kerk verlaat en in het voorportaal strompelt over een kudde armoezaaiers.
Ook dat zal wel kerkelijke rechtvaardigheid zijn !
Ons land is tot zover een katholiek land, waar de “dienaars” van de kerk 81.6 miljoen Euro opstrijken (95% van het totaal der erediensten) op de kosten van de modale belastingsbetaler. Wordt het geen tijd om deze discriminerende kerkfinancieringswet te herzien en op wettelijke basis een “kerkbelasting” te heffen, zoals in de ons omringende landen (de Scandinavische, Duitsland, Italië en zelfs Spanje)
Doe zo voort Léonard – paus Ratzinger zal u lonen ……

Dr André Dezaeger
Voorzitter “Vrijzinnig Willebroek”

16 10 2010
roger dessers

Prachtig verwoord wat duizenden , waaronder ikzelf , denken en voelen . Proficiat !!

16 10 2010
Bernard Decock

Jacinta de Roeck zit hier nog in de typische fase van het verteren van de vroegere filosofische stelling: “Wat ben ik blij dat ik niet meer tot dat instituut behoor!”. Dat lijkt me eerder een persoonlijke aangelegenheid. Wij hebben ons als vrijzinnigen niet met de onzin van de godsdiensten te moeien (tenzij ze ons in ons handelen en denken gaan tegenwerken). Laat ons liever werk maken van het uitdiepen van de vrijzinnige moraal in plaats van inkt te verkwisten aan de strapatsen van achterhaalde moraalridders. Er bestaat zoiets nog als een vrijheid van meningsuiting. Het zal je bovendien ook niet onbekend zijn dat de meeste christenen (en katholieken) niet achter de ideeën van Léonard staan. Hij is vanzelfsprekend een gemakkelijke prooi om op te schieten. Gefundenes Fressen. Stop aub met dergelijke mailings. Het brengt de vrijzinnigheid geen stap verder.

17 10 2010
Jacinta

“Wij hebben ons als vrijzinnigen niet met de onzin van de godsdiensten te moeien (tenzij ze ons handelen en denken gaan tegenwerken).”
?
Intussen leven wij wel in een België
– waar de kerk het wetenschappelijk onderzoek op embryo’s aan de KUL in vraag stelt en zelfs probeert te beperken
– waar je uitgescholden wordt of – erger nog- afgetuigd omdat je een te korte rok, te open bloesje draagt, of homo bent
– waar je in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen zeven jaar nadat er een federale wet is, te horen krijgt dat je euthanasievraag ‘overwogen’ wordt door een ethische commissie die geen beslissing neemt, of een negatieve, (welk recht heeft een gesubsidieerd ziekenhuis om een democratisch gestemde wet niet toe te passen?)
– waar ik met een stuk van mijn beslastingsgeld het bureau en de werkuren betaal waarin deze aartsbisschop zijn boeken met welgekende inhoud schrijft?
We maken aan deze onzin van de kerk inderdaad beter geen woorden (en mails) vuil…
maar zwijgen en ons alleen buigen over het uitdiepen van de vrijzinnige moraal is niet voldoende:
de twee kunnen perfect samengaan!

17 10 2010
Willy Raats

Men kan zich terecht ergeren aan uitspraken van kerkleiders (van gelijk welke religie) maar ik vind dat men als ongelovige zich niet moet beroepen op de bijbel of andere “heilige” boeken.

Wat respect aangaat voor gelovigen moet me iets van het hart.
Als men ziet hoe onze geliefde aarde verdwijnt tot vrijwel niets in de oneindigheid van het heelal, dan vraag ik mij af hoe intelligente mensen kunnen geloven dat een schepper van dat heelal, zich persoonlijk zou bezighouden met elk van ons. Dat mij dat maar eens iemand uitlegt.

18 10 2010
guy van cauteren

ik ben er zeker van dat hij wil paus worden. hij is er trouwens helemaal klaar voor…

20 10 2010
Desmedt Raf

Beste lezers allemaal,

Leonard is niet dom en wie dat zegt een … (je mag het zelf verder invullen).
Dat ze hun best doen om hun leer te verkopen kan je ze, hier Leonard, niet kwalijk nemen. Wie voor zijn ideeën niet durft op te komen is een … (vul maar zelf in). Ik kan zo doorgaan natuurlijk.
De olossing van al dat geld krijgen ja dan neen, kerkbelasting enz., is simpel. Het Amerikaans systeem van denominaties. Niemand krijgt iets als het over religie gaat. Iedereen mag geloven wat hij wil, maar kan niet verlangen dat een ander hun ideeën helpt te spijzen (betalen). Maar ook de vrijzinnigen krijgen dan niets meer natuurlijk.

20 10 2010
Bernard Deock

De frontpagina van de Morgen van 20 oktober bevestigt hetgeen ik hier al eerder stelde, namelijk dat de gelovigen niet in één lijn achter de uitspraken van Léonard staan: “Gelovigen staan op tegen Léonard. ‘Kerk& Leven’ en ‘Tertio’ halen uit naar aartsbisschop. Zelfs aan de KUL laten de wetenschappers zit niet meer dwingen in het harnas dat door Rome opgelegd wordt. Als de kerk het embryonaal onderzoek aan de KUL aan banden legt, so what? De andere universiteiten zullen wel die onderzoekskoek naar zich toe halen!

Ik blijf met de vraag zitten: “Wat hebben wij als vrijzinnigen te winnen met het openen van de oude loopgravenoorlogen tussen vrijzinnigen en katholieken?”

Gelukkiglijk opent de laatste nieuwsbrief met volgende zin: “De uitspraken van aartsbisschop Léonard over AIDS als immanente gerechtigheid, laten we voor zijn rekening. Veel belangrijker is het feit dat het debat over een eerlijker financiering van de levens-beschouwingen in België eindelijk op gang is gekomen. De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) heeft een aantal voorstellen.” Dat is inderdaad een zaak waar we wat meer licht mogen op werpen!

3 12 2010
Harry Cattoir

Naar aanleiding van de “merkwaardige” oproep van Gent tov de Roma Zigeuners, stuurde ik volgende mail naar burgemeester@gent.be en schepen.reynebeau@gent.be
Deze oproep vond ik echt te schandalig en zelfs racistisch getint, daar het een vraag tot boycot van hulp aan een aparte groep betreft!!
Ik nam ook al contacten met het HV en “De Geus” van Gent, alsook met het centrum voor gelijkeansen_enz. Maar wacht nog op een reactie.
Ik vraag dan ook of meerdere mensen een reactie kunnen sturen naar Gent en de andere organisaties. Hieronder mijn mail. U mag hem gerust overnemen. Hij is wel een beetje scherp, maar doe maar. Zie hier:

Beste Burger”vader”,
Geachte schepen,

Plots is de asielproblematiek blijkbaar zeer “in” in Vlaanderen. Enige verkiezingskoorts? Wil men stemmen wegvangen bij populistische partijen zoals het blok en het NVaatje?

Zo las ik op Internet volgende inderdaad “merkwaardige” oproep. Ik citeer:

“Gent doet een merkwaardige oproep. Het stadsbestuur vraagt aan de inwoners om geen hulp te bieden aan de Roma-zigeuners. Wat dat oefent een extra aantrekkingskracht uit op andere Roma’s om naar Gent af te zakken.”

Dit bleek bovendien echt, want er was een gefilmd onderhoud met een schepen bij.

Nu ben ik een MENS die al eens een sukkelaar zal helpen. Ik stel me dus volgende vragen:

1. Dit argument uit het ongerijmde, bovendien afgekeken, houdt helemaal geen steek. Wil dit zeggen dat als men helemaal niets geeft, geen onderdak, geen eten, drinken, kleding…. het asiel probleem direct opgelost is?

2. Als men iedereen uw “raad” volgt, vreest u dan niet dat er meer zal gegeven worden aan niet Roma MENSEN, zodat die dan massaal naar Gent stromen? (Neem b.v. de duidelijk alcohol of drugsverslaafden die in Gent soms langs straat liggen?)

3. Als goed burger wil ik uw raad eventueel volgen. Maar hoe herken je een Roma van een andere sukkelaar? Een gele ster, een roze driehoek, een P…

4. Geld dit verzoek ook voor Sinti zigeuners?

5. In Gent bestaan verschillende boeten, meestal heel ludiek retributies genoemd, zoals op het voederen van eendjes. Zal men die voor MENSEN ook invoeren?

Ik hoop dat u deze mail niet als beledigend zal beschouwen, dit is niet de bedoeling. Ik wil u wel wakkerschudden. Daarom zal ik een verzoek tot actie richten aan nog MENSEN,

Groeten,

Met ondertekening en adres en mail.

Met dank aan dit blog!

Harry Cattoir

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: