Kerkuittreding? Al goed en wel, maar hoe zit het bij de buren?

20 09 2010

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging  ontvangt de laatste weken veel aanvragen voor kerkuittreding of ontdoping (cf. http://www.h-vv.be/Kerkuittreding). Het betreft hier wel te verstaan telkens het uittreden uit de Rooms-Katholieke Kerk. En dat stemt ons tot nadenken.

HVV vraagt zich nu af hoe dat er in andere godsdiensten of levensbeschouwingen aan toe gaat. Kan je ook uit de protestantse kerk treden? Kan je stoppen met jood zijn? Kan je eigenlijk weglopen uit de islam? En eens vrijzinnig, altijd vrijzinnig?
Veel religies hebben daar moeite mee. Een interpretatie in de islam bijvoorbeeld zegt dat elk kind van nature ‘in fitrah’ geboren wordt, lees ‘als moslim’. Hoe kan je dan ‘uit jezelf’ treden? Wel, niet natuurlijk, tenzij met bovennatuurlijke gaven. Trouwens, in de islam staat op geloofsafvalligheid of apostasie gewoon de doodstraf. En door fundamentalistische moslims wordt die nog uitgevoerd ook.

Vrijzinnigen vinden zelfbeschikking een belangrijke waarde. Mensen moeten in de vrijheid en verantwoordelijkheid gesteld kunnen worden om zelf keuzes te maken en beslissingen te nemen omtrent de belangrijke dingen van het leven. Van zelfbeschikking is er bij het doopsel kort na de geboorte geen sprake. Levenslang veroordeeld zijn tot de islam lijkt ons nu ook niet bepaald de meest gelukzalige toestand. HVV vindt dus dat er gerust een ingang mag zijn, maar dat er absoluut ook een uitgang moet zijn.

Daarom roepen wij iedereen op om:

  • ons informatie en tips te geven over de manier van uittreding in andere godsdiensten en/of levensbeschouwingen.
  • ons ervaringen mee te delen omtrent uittredingen.
  • ons jullie mening te kennen te geven over kerkuittreding in het algemeen.

Je kan je kennis/ervaringen hier delen op onze blog, maar je kan ons desgewenst ook rechtstreeks aanschrijven via bjorn.siffer@h-vv.be.

Peter Algoet, coördinator HVV