Het hoofddoekendebat gaat verder.

5 11 2009

Het hoofddoekverbod dat door directrices van het Atheneum Antwerpen en van het Atheneum Hoboken werd afgekondigd, blijft de debatten domineren. Eindelijk, zouden we zo zeggen! Want zo’n debat gaat over veel meer dan over de hoofddoek. Het gaat over kansen op onderwijs en over de vraag of goed onderwijs niet belangrijker is dan de hoofddoek. Het gaat om een problematische identiteitsbeleving, die volledig overheerst wordt door godsdienst. Het gaat over kansen op de arbeidsmarkt, zoals Jan Denys van Randstad al heeft aangetoond in een opiniestuk in De Morgen. Ook HVV kon niet achterblijven in deze discussie en steunde in een opiniestuk in De Morgen de beslissing van het Atheneum van Antwerpen. Omdat geen enkel recht absoluut is, ook niet het recht op godsdienstvrijheid. Wanneer andere rechten, zoals de vrijheid om iets niet te dragen, in het gedrang komen, mag een instelling als een school ingrijpen. Dat was de kern van ons betoog. Samen met de vraag of de om hun assertiviteit geroemde moslima’s in al hun furie niet even wilden overwegen om hun godsdienstige aanspraken wat te temperen. Om hun godsdienst toch een beetje te relativeren. Het debat gaat ook over gelijkheid. Moslims vragen gelijke behandeling en non-discriminatie. Maar wanneer hen dan wordt gevraagd om zich te schikken naar het schoolreglement, dat voor iedereen gelijk zou moeten gelden, dan breekt de hel los. Hallo? Je kan niet vragen om gelijke behandeling op de arbeidsmarkt, op school of waar dan ook, om dan zelf de gelijkheidsprincipes te ontwijken. Dat zegt ook Paul Scheffer in ‘Het land van aankomst’. Het zou verplichte lectuur moeten zijn voor iedereen die op een moderne manier over integratie wil nadenken. Verplichte literatuur ook voor de activisten van BOEH! en voor de ouders die hun kinderen de eerste september  kwamen opjutten voor de schoolpoort, getooid met trechters en slangen en aureooltjes op hun hoofd. Er is een tijd en een plaats voor alles en ik vind zo’n opjutterij net voor de kinderen de school betreden en worden overgeleverd aan het gezag van de school, pedagogisch totaal onverantwoord.

Björn Siffer (woordvoerder HVV) – Het Vrije Woord Extra, oktober 2009

Advertenties

Acties

Information

2 responses

24 11 2009
Vera Haentjens

Vrouwen die streden voor vrijheid en respect , voor stemrecht, voor abortus , voor nog zoveel meer , wat zij met heel veel moeite voor ons hun kinderen en kleinkinderen bekomen hebben mag niet verloren gaan onder het mom van geen racist te zijn of onverdraagzaam te zijn.

Tot nog toe leven wij nog in een betrekkelijk verdraagzame staat. Jaren terug was er wel een andere reactie als men niet huwde volgens de gebruikelijke normen. Ge waart niet voor de kerk in de echt verbonden , dan had ge de pastoor al aan de deur om U ter orde te roepen;onaangekondigd en arrogant; en liefst terwijl de echtgenoot weg van huis was ! Dit als voorbeeldje wat toen was .
Het ging daar om de druk die werd uitgeoefend door een andere godsdienst dan nu. Er wordt te weinig aandacht gegeven aan invloeden van godsdiensten die een pak minder tolerant zijn en waar er een echte mannenmaatschappij van profiteert om vrouwen te onderdrukken .
Tijdens de voorbije jaren was er geen probleem, de Turkse, Marokkaanse, Tunesische en Algerijnse meisjes zaten in de klas (gemengd : jongens en meisjes ) zonder hoofddoek en zonder problemen .
Ook in Gent zag men slechts de oudere vrouwen met een hoofddoek op straat en plotseling komt er een achteruitgang in de normale evolutie van aanpassing en integratie! Mag ik de vraag stellen : Wie predikt hier deze achteruitgang van de houding tegenover vrouwen en meisjes? Wie is verantwoordelijk voor de veranderde houding van nu vooral jonge meisjes en vrouwen die plots naar die hoofddoek grijpen en hem dragen net of hun leven ervan afhangt? Waarom is er geen controle over wat gepredikt wordt in de moskee door bepaalde imams?
Net zoals in Berbergemeenschappen in Marokko nu de opmerking gemaakt wordt “:ja, vroeger droegen de meisjes en vrouwen hier geen hoofddoek”!
Net zoals na de burgeroorlog in het vroeger Joegoslavie, na de heropbouw van de moskeeën met Saoedie oliedollars, kwam de opmerking dat het “hun moskee” niet meer was !
Er zijn nog heel veel signalen die wijzen op inmenging door bepaalde moslimgemeenschappen die voor de terugkeer naar een streng fundamentalistische geloofsbelijdenis ijveren .
De opleiding tot imam wordt zeer fundamentalistisch, maar schijnbaar zeer efficiënt aangepakt . Zie de resultaten hier in België/Vlaanderen .
Dus mijn reactie op het hoofddoekverbod: Er moet meer geeist worden dat vreemdelingen die nu ons land kiezen om er te wonen, zich niet alleen onze taal eigen maken, maar zich ook onderwerpen aan de wetten en gebruiken van ons land. Willen zij in hun woning anders leven, O.K. Maar opvoeding tot en integratie in onze gemeenschap zijn een must! Dit zonder extremisme en zeker niet waar het om een beknotting van de vrouwenemancipatie betreft.
Met vrijzinnige groeten en …… neen, ik ben GEEN Vlaams Blokaanhangster!!!!!!

22 08 2010
peter calluy

Mag ik de vraag stellen : Wie predikt hier deze achteruitgang van de houding tegenover vrouwen en meisjes? Wie is verantwoordelijk voor de veranderde houding van nu vooral jonge meisjes en vrouwen die plots naar die hoofddoek grijpen en hem dragen net of hun leven ervan afhangt? Waarom is er geen controle over wat gepredikt wordt in de moskee door bepaalde imams?

Beste Mvr Haentjens,

De mensen die vaststellen waar het zo ongeveer misloopt, dit melden nà studie én eerst direct het debat op straat of in de wijk, jeugdhuis,…. aan te gaan met zulke predikers ( ik wil het onze lieve ”’verdraagzame”’ humanisten nog zien doen ) , wel Mvr, die mensen worden ontslagen en verbannen. Zo ook worden zij vervangen door iemand die de gewenste maar verre van , reële en pijnlijke, toestand in mooie rapportjes schrijft voor onze correcte politici en beleidsvoering. BVB :

DE ECHTE ISLAM

250_0_KEEP_RATIO_SCALE_CENTER_FFFFFF(Peter Calluy interview Knack in 2008)

Jongeren voor Islam heeft zijn wortels in Boom. De organisatie is gegroeid uit de assen van El Islaah, het geesteskind van onder meer Fouad Belkacem. Die werpt zich tegenwoordig op als woordvoerder van Sharia4Belgium, onder de alias Abu Imran. “Ook Belkacem wilde aanvankelijk met zijn vereniging de jongeren van de straat houden”, herinnert Peter Calluy zich. Calluy was vroeger straathoekwerker in Boom. Door de gemeente aangesteld om de verschillende gemeenschappen aan de Rupel vreedzaam naast elkaar te laten leven. “Lang heeft de vrede niet geduurd”, aldus Calluy. “Belkacem is een gast met veel charisma en gezegend met een flinke dosis verbale agressie. Een volksmenner pur sang, maar onderweg heeft hij zijn goede doelstellingen uit het oog verloren.”

El Islaah vergaderde in de lokalen van integratiecentrum Prisma, waar ook jeugdhuis Den Dijk en een holebivereniging hun stek hadden. Er kwam enig gepuzzel aan te pas om het gebruik van de lokalen over de verschillende organisaties te spreiden, maar het lukte. Tot El Islaah steeds vaker begon dwars te liggen. “Eerst wilden ze alleen woensdagnamiddag, voor de huiswerkbegeleiding”, herinnert Calluy zich. “Later kwam daar ook vrijdag bij. Op het laatste zaten zij het hele weekend in de lokalen.”

De holebivereniging had haar toevlucht ondertussen al elders gezocht. Want homo’s, zo heette het bij El Islaah, moesten onmiddellijk tegen de muur worden gezet. Geïntegreerde moslims waren niets waard en in de moskeeën die hun ouders en grootouders hadden opgericht, werd niet de echte islam gepreekt. School vonden ze bij El Islaah ondergeschikt aan de jihad. “Dat heb ik hen allemaal letterlijk horen zeggen”, aldus Calluy. “Uren heb ik met die gasten gediscussieerd om hen van het tegendeel te overtuigen.”

Nadat burgemeester Patrick Marnef (sp.a) van Boom de lokalen sloot en Peter Calluy en passant bedankte met diens ontslag voor het signaliseren van de radicalisering, verhuisden de geestesgenoten van Jongeren voor Islam naar Berchem. Daar stootten ze op wijkwerkster Marij Uijt den Bogaard, die de komst van de radicale moslims op haar beurt meldde aan het stadsbestuur. In verschillende rapporten kaartte Uijt den Bogaard onder meer aan dat de verenigingen worden gefinancierd vanuit Saoedi-Arabië en Jordanië. Volgens haar informatie krijgen de leiders hun opleiding ook in die landen en kunnen ze, eenmaal terug in België, ongestoord hun gang gaan omdat geen enkele organisatie aansluiting zoekt bij bestaande verenigingen.

Uijt den Bogaard wil het vandaag niet meer hebben over haar ervaringen in Berchem. Ook zij werd koudweg op straat gezet omdat ze in haar rapporten wees op ‘een gevaarlijke, nieuwe trend die volgens het politiek correcte denken niet mocht bestaan’. Bovendien werd ze achteraf bedreigd en achtervolgd op straat.

Oproepen tot het goede

Nadat Sharia4Belgium vorige week opriep tot de ordeverstoring van Benno Barnards lezing ‘Lang leve God, weg met Allah’ aan de Universiteit Antwerpen, haalde hostingprovider Webs de site van de organisatie tot twee keer toe offline. Via haar eigen YouTube-kanaal blijft Sharia4Belgium intussen haar gedachtegoed verspreiden. In een onlangs gepost filmpje ontkent woordvoerder Belkacem, die in 2002, 2004 en 2007 werd veroordeeld wegens inbraak en weerspannigheid, enig extremisme. “Wij promoten geen haat, agressie of geweld. Wij zijn moslims die oproepen tot het goede.”

imagesCAP82N34Sharia4Belgium kreeg onlangs nog de steun van de Islamic Thinkers Society, een fundamentalistische organisatie die in de VS ijvert voor het herstel van het islamitisch kalifaat en die de kapers van 9/11 verheerlijken als de ‘Magnificent 19’.

Op vraag van De Morgen op welke manier Antwerpen tegenwoordig de vinger aan de pols houdt van radicale, islamitische verenigingen, antwoordt sp.a-burgemeester Patrick Janssens dat dat niet de taak is van de stad. “Het in kaart brengen van extremisme is een verantwoordelijkheid van de Staatsveiligheid.”

En zo hoop ik te hebben geantwoord op uw terechte vraag,

Groeten,

Peter.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: