Welke macht mag deze Kerk nog claimen?

3 04 2009

Absoluut beschamend. Zo kunnen we het optreden van paus Benedictus XVI van de laatste maanden zonder veel zin voor overdrijving omschrijven. De rehabilitering van de negationistische bisschop Richard Williamson van het Broederschap Pius X is een zwaar omen voor de koers die de Rooms-Katholieke Kerk wil gaan varen. Hiermee schoffeert de paus de Joden. Dit broederschap ijvert ook voor het terugschroeven van de progressieve veranderingen binnen de Kerk sinds het Tweede Vaticaans Concilie. Zo schoffeert de paus ook zijn progressieve achterban. In 2006 citeerde de paus de Byzantijnse keizer Paleologos die zei dat ‘Mohammed de wereld niets dan slechte en onmenselijke dingen heeft gebracht’. Hiermee schoffeerde de paus de moslims. De paus vindt ook dat homoseksueel gedrag voorkomen en vermijden even belangrijk is voor de mensheid als de redding van het regenwoud. Hiermee schoffeert de paus alle homo’s en lesbiennes. Hij schoffeert er maar op los, niet beseffend dat zijn uitspraken dehumaniserend zijn. Ze tasten de waardigheid van mensen aan. Vooral van minderheden.
De Kerk komt hierdoor steeds meer in verdrukking. In Spanje, de VS, Engeland en Nederland spelen voor- en tegenstanders van God oorlogje door autobussen vol te plakken met slogans voor of tegen God. Zo’n vaart loopt het in België gelukkig niet. Wat voor zin heeft het trouwens om een proces tegen God te voeren? Of hij nu bestaat of niet, het kan ons als vrijzinnige humanisten eigenlijk weinig schelen. Wij hebben ook niet de behoefte om te gaan bewijzen dat de goede fee of Sinterklaas of de Ver-schrikkelijke Sneeuwman niet bestaat. Als een of andere tovenaar morgen bewijst dat God niet bestaat, zullen wij antwoorden met de wijze woorden van François Mitterand: “Et alors?”. In de wetenschap dat duizenden mensen in dit deeltje van de wereld zich reeds met het merkwaardige tijdverdrijf van het bewijs en het tegenbewijs hebben beziggehouden, zonder resultaat dat de mensheid iets bij-bracht, opteren we voor andere kritiek: wat doen de mensen, die namens die god spreken?
Wat volgens ons wel de moeite waard is om over te strijden, zijn de maatschappelijke gevolgen van de macht en invloed die blijft uitgaan van de Rooms-Katholieke Kerk. Gepatenteerd wereldvreemd, discriminerend en dehumaniserend in haar uitspraken, posteert zij zich nog steeds als één van ’s werelds belangrijkste morele autoriteiten. Redelijk paradoxaal, als je het ons vraagt. Er gaapt een levensgrote kloof tussen de leiding van de Kerk en haar basis. Die basis verwerpt de ideeën van de paus en zijn conservatieve clerus. Die basis verwerpt de ideeën van machtsgroepjes als Opus Dei en het Broederschap Pius X, die door de laatste twee pausen worden opgevrijd. Die basis verwerpt de standpunten van haar leiding omtrent abortus, euthanasie, homofilie, voorbehoedsmiddelen en celibaat. Die basis voelt zich eerder gematigd christelijk dan katholiek, maar wordt wel vertegenwoordigd door een extreem-katholieke paus en zijn Heilige Stoel. De aanspraken van de Roomse leiders op macht en morele autoriteit zijn in een democratische tijd niet langer houdbaar. Maar toch blijven de media de paus opvoeren als morele opinieleider. De oplossingen voor deze paradox moeten natuurlijk van de gelovigen zelf komen, maar als ‘deelgenoten aan de invloed van Rome’ hebben niet-gelovigen hierin zeker ook een belangrijke stem .
Wij als humanisten kunnen enkel vragen aan de media en aan de politici om het instituut Rooms-Katholieke Kerk een beetje te relativeren en tot haar ware proporties te brengen. In Vlaanderen zou dat moeten lukken. Bij ons is God toch eerder een cultureel gegeven geworden, een passe partout om bij een bepaalde gemeenschap te horen, eerder dan een bovennatuurlijk wezen dat boven onze hoofden zweeft en ons leven stuurt. In de VS is niet geloven in God minder evident. Atheïst is daar nog een scheldwoord, een synoniem zelfs voor communist. Het was historisch dat een zwarte president werd, maar het zou nog historischer zijn mocht er een president komen die zichzelf atheïst noemt. Obama zorgde voor een kleine doorbraak door in zijn inauguratiespeech ook de ‘nonbelievers’ te vernoemen. En de held-piloot Chesley Sullenberger antwoordde – zeer diplomatisch – op de vraag of hij snel een schietgebedje had gedaan voor hij met zijn Airbus een noodlanding maakte op de Hudson: “Ik rekende erop dat iemand anders in het vliegtuig die job wel op zich zou nemen.” Er is dus nog hoop, maar we roepen media en politiek, althans in onze contreien, wel op om inmiddels de juiste maatschappelijke gevolgen te erkennen van het seculariseringsproces. Het heeft immers geen zin dat de hoofden van de mensen zich bevrijden van het juk van de Rooms-Katholieke Kerk, maar dat diezelfde Rooms-Katholieke Kerk ondertussen wel steeds meer financiële middelen en media-aandacht krijgt. Maatschappelijke evoluties kunnen we maar beter naar waarde schatten, zoniet worden we schizofreen. Een beetje moed en verantwoordelijkheid dus: we hebben twee eeuwen geleden geko-zen voor zelfbeschikking en we hebben daartoe een maatschappij op poten gezet die de burger ver-antwoordelijkheid en een kritische zin geeft. Geen zogenaamde ongenaakbare autoriteit mag dat verkwanselen voor het belang van de eigen kring. Dus, medeburgers van de media en het beleid: een beetje moed en kiezen voor die schitterende constructie van democratische zelfbeschikking. Met ons.

Rik Pinxten en Björn Siffer zijn respectievelijk voorzitter en woordvoerder van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV).
Dit standpunt mag overgenomen worden in andere publicaties mits vermelding van de auteurs.


Acties

Information

10 responses

17 04 2009
Steven

Wij ergeren ons aan het uiten van denkbeelden die niet met de basisprincipes van het humanisme stroken. Katholieke, islamitische, joodse … welke dan ook.
Zeer terecht. Hiervoor is lang en hard gestreden.
Vergeten we vooral niet de slinkse beweging om de godsverwijzing in de europese grondwet te krijgen.

Natuurlijk moeten we eisen dat alle mensen gelijke rechten krijgen. Zo ook de georganiseerde vrijzinnigheid die in steun en middelen niet echt royaal bedeeld wordt in vergelijking tot de christelijke zuil.

Maar laat het ons eerlijk toegeven : qua lobbying kunnen we nog veel van hen leren. Qua marketing en toegang tot de pers kunnen we nog veel van hen leren.

Misschien helpt een open zwartboek wel. Een lijst van alle beschamende daden en uitspraken. Maar dat maakt ons onverdraagzaam zeker ?

Schouders ophalen en beredeneerd onze positieve waarden ventileren langs zoveel mogelijk kanalen lijkt me alvast zinvolst.

4 05 2009
Welke macht mag deze [R-K] kerk nog claimen? « Verzet Blogspot

[…] Pius X genootschap: ‘Joden, de vijanden van de menselijkheid’ van 23 februari 2009; Humanieuws: Welke macht mag deze Kerk nog claimen? van 3 april 2009; zie op deze artikels op Verzet Blogspot: Vrijzinnigen houden wake voor […]

15 05 2009
Sara

Nuja, de bijbel doet nog steeds z’n ronde hoor… en duikt na verbrandingen telkens weerop

En dezen laten ons er steeds aandenken
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jehovagetuigen

14 05 2009
Willy Spaanbroek

Allelujah! Eindelijk komt onze Voorzitter nog eens uit zijn mystiek-transcendente cel geklauterd. En deze keer heeft hij zijn kemelharen sloefen uitgewipt en zowaar de stoute schoenen aangetrokken om Rat zinger er stevig mee onder zijn heilig achterwerk te stampen. That’s the way I like you, Rik!
Die laatste bijdragen zijn dan ook zeer terecht en vooral de emotionele (of noemen jullie dat tegenwoordig ‘religieuze’) verontwaardiging die opborrelt uit de tekst ‘een heel boze humanist’ vind ik erg authentiek en spontaan.
Tussendoor passeerde op mijn computer een interview met eredoctor Richard Dawkins (http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/1.516942) en die uitte de gekende stelling (die ik voor 100% bijtreed) dat onderwijs IN godsdienst een pure vorm van indoctrinatie is (‘je moet ze leren HOE ze moeten denken, niet WAT ze moeten geloven’) en dat fundamenteel, letterlijk geloof in de verhalen van de heilige boeken een gebrek aan kennis, kritisch vermogen en dus onintelligent is.
Als je in mirakels gelooft zoals dat water in wijn kan worden veranderd, dan ben je niet bepaald intelligent.
Maar belangrijker nog was zijn stelling dat hij in de Islam een veel groter kwaad ziet omdat Moslims geloven dat elk woord van de Koran echt waar is. De Islam wordt gekenmerkt door een grotere geslotenheid dan in het oude christendom.
De Islamieten willen de anderen dan ook hun wil opleggen, terwijl wij tegenover hen te naïef en te optimistisch zijn (denk aan de pamperpolitiek).
En dat zou ik nu ook nog eens graag horen van onze Voorzitter: dat hij ook zijn geitenwollen sokken uittrekt en een rationele analyse pleegt over de onzin en het gevaar van die andere megasekte. Of klopt de bewering dan toch dat men hier in West-Europa wél de paus en katholieke instellingen mag aanvallen, maar dat men bij negatieve commentaar op de Islam meteen als ‘extreem rechts’ wordt gelabeld? En zoals een medewerker van HV het onlangs stelde ‘waar blijft de reactie van onze matige moslims op bijvoorbeeld de documentaire over geweldpreken in de Britse moskees (Canvas)?’.
Als Rik Pinxten daar nu ook zijn pijlen op zou richten, dan hebben we wat mij betreft echt een strijdbare Voorzitter, en geen padvinderachtige schrijver over kleine en grote zebra’s, wiens boeken nu al op de tweedehandsmarkt belanden. Nee, geef mij maar een Richard Pinxten, die als Humanist ten strijde trekt tegen het dehumaniserende karakter van de openbaringsgodsdiensten

15 05 2009
Sara

Wanneer worden de godsdienstige gebouwen museums… erfgoed… met een “kenniscentrum”? Deze boeken ( bijbel, koran ) zijn voorbij… Wetenschap heeft heelwat verandering gebracht… medisch, bouwkundig,… en schrijven doen we ook niet meer met een inktpen.

Wat het aanvechten van kerk betreft…
Het christendom ligt binnen Europa ❓

21 06 2009
Voorlopig geen zaligverklaring van ‘Hitlers Paus’ Pius XII « Verzet Blogspot

[…] Pius X genootschap: ‘Joden, de vijanden van de menselijkheid’ van 23 februari 2009; Humanieuws: Welke macht mag deze Kerk nog claimen? van 3 april 2009; lees ook deze artikels op Verzet Blogspot: Israël opent website nav pauselijk […]

21 09 2009
van den eede chris

Ik heb geen problemen met welke godsdienst huidskleur ofte wat dan ook.Fundamentalisme is de doodsteek nu en door de eeuwen heen geweest.Onderdrukken is ook maar uw frustratie blootleggen naar anderen toe die anders denken.We zijn allemaal een deeltje God ofte Geest van het Al.Ik spreek en luister het liefst met en naar mezelf,interressante gesprekken vind ik boeiend—–daarom.Het leven is me gegeven door mijn ouders(hun hormonenoorlog weet je wel).Ik heb naar het leven nooit gevraagt,maar hier ben ik dan en gij ook.Ik hou ervan,ik koester het en ik ben blij hier te mogen zijn zoals ook mijn medemens.Waarom het elkander moeilijkmaken?Onze materialistische wereld en ons materialistisch opgevoed denken maken alles nog eens veel ingewikkelder.Wie we ook zijn;we zijn naakt geboren en sterven doe we ook zonder iets mede te nemen,God zal niet eens weten wie rijk was ,wie niet.Daarom ,vechten voor een religie ofte geloof heeft geen zin.Ben je Jood- moslim ofte van welke sekte ook,(Ik zie je graag )en doe zoals ik (Hou ook van jezelf).Want dit is je verdienste in dit leven.

5 12 2009
Zo sprak Hugo Claus tot de paus en Mohammed [door Afshin Ellian] « Brabosh.com

[…] Pius X genootschap: ‘Joden, de vijanden van de menselijkheid’ van 23 februari 2009; Humanieuws: Welke macht mag deze Kerk nog claimen? van 3 april 2009; lees ook deze artikels op Verzet Blogspot: Israël opent website nav pauselijk […]

15 01 2010
Ridelo

De schrijver beklaagt zich om de overdreven media-aandacht voor de Kerk in tegenstelling voor de aandacht voor het humanisme en tegelijkertijd vindt hij die hele bussencampagne in de rest van de wereld maar niks.
Maar laat dat nu juist het middel zijn geweest waarmee atheïsme en humanisme in de aandacht kwamen.

13 02 2011
vakantiehuis

Leuke site!. Er zijn nog weinig goede sites over dit onderwerp te vinden.
Ben blij met jullie toevoeging!
Ik kan helaas geen bookmark aanmaken naar humanieuws.wordpress.com in Firefox. 😦 Weten jullie hoe dit komt?

Groetjes Barbara

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: