Welzijnsschakel Horizon wint diversiteitsprijs Lokeren

27 06 2008

De vzw Welzijnsschakel Horizon die werkzaam is in huiswerkbegeleiding, ontving de diversiteitsprijs 2008 van de stad Lokeren. De vzw helpt zo daadwerkelijk de gelijke onderwijskansen in Lokeren te bevorderen.

De secretaris van de vzw vindt de prijs vooral een erkenning van de ruim dertig vrijwilligers, die zich dag in dag uit in zetten voor onze kinderen en hun gezinnen.

Met de diversiteitsprijs vragen de organisatoren aandacht voor onderwijsinitiatieven rond diversiteit. De werkgroep ‘Beeldvorming en Diversiteit‘ maakte een inventaris van wat Lokerse scholen zoal doen rond diversiteit en gaf drie initiatieven een eervolle vermelding.

Voldoende onderwijzend personeel door focus op aparte doelgroepen

27 06 2008

De Vlaamse regering maakt de komende drie academiejaren een half miljoen euro vrij om mensen uit nieuwe doelgroepen aan te trekken voor de lerarenopleiding. Via diversiteitsprojecten wil ze de instroom bevorderen van onder meer allochtone studenten, studenten uit lagere sociaal-economische milieus en studenten met een functiebeperking.

Daarmee wil ze verhelpen aan een voorspelde arbeidskrapte van het onderwijzend personeel. Onderwijsminister Frank Vandenbroucke (SP.A) wil de diversiteit in het lerarenkorps ook aanzwengelen via speciale projecten waarbij – bijvoorbeeld via laagdrempelige informatie over lerarenopleiding of trajectbegeleiding – onbenut talent moet inzetbaar worden gemaakt.

Het Volk is niet langer

27 06 2008

Het werd reeds in 2000 aangekondigd maar sinds 10 mei is het zover: Het Volk bestaat niet meer als onafhankelijke krantentitel. De krant is samengegaan met Het Nieuwsblad/De Gentenaar, waarmee al jaren redactioneel nauw werd samengewerkt. “Geleidelijk aan vergleden de inhoud en lay-out van Het Volk richting Het Nieuwsblad. Toen deze laatste in 2001 zijn formaat aanpaste, was de fusie eigenlijk al een feit. De kranten werden door dezelfde redactie gemaakt en stonden onder leiding van dezelfde hoofdredacteur. Enkel de voorpagina en het commentaarstuk bleven nog de Het Volk-stempel dragen. En ondertussen bleven de verkoopcijfers in dalende lijn gaan”. Het krantenlandschap wordt door de samenvoeging opnieuw wat schraler.

Bron: Media Marketing (nr 128, mei-juni 2008)

Het dossier George Forrest

27 06 2008

MO* magazine publiceerde in maart 2006 een dossier, geschreven door John Vandaele, over de vraag waarom de Democratische Republiek Congo er maar niet in slaagt zijn immense bodemrijkdommen te verzilveren in economische groei en stijgende welvaart voor zijn burgers. Het dossier verscheen onder de titel ‘Congo vergooit zijn kroonjuwelen’ en onderzocht de impact van enkele grote contracten die onder meer George Forrest nog net voor de eerste democratische verkiezingen heeft afsloten. Op de cover van dat nummer zetten we een cartoon die de wervende verwijzing naar het dossier – George Forrest: Koper-Koning van Congo – moest illustreren. Iedereen die de handel en wandel van de heer Forrest volgde, voorspelde dat we binnen de kortste keren een proces aan onze mediabroek zouden hebben. Ze kregen gelijk.

Forrest eiste schadevergoeding voor zowel het ‘leugenachtig’ artikel als voor de ‘kwetsende’ cartoon op de cover. Het geëiste bedrag was in eerste instantie tweemaal 100.000 euro, die door de zakenman besteed zouden worden aan ontwikkelingsprojecten. Die eis werd later ‘afgezwakt’ tot tweemaal 50.000 euro. Het is duidelijk dat een dergelijke vordering op zichzelf al een intimiderend karakter kan hebben en erop gericht kan zijn om al te kritische journalistiek in verband met de Forrest Groep het zwijgen op te leggen.

Twee jaar lang sleepte het proces aan, tot de rechtbank van eerste aanleg in Brussel op 25 april eindelijk de knoop doorhakte. Het goede nieuws aan dat vonnis is heel goed nieuws: de klacht tegen het artikel werd door de rechtbank verworpen. De rechtbank meent dat de journalist zich niet onzorgvuldig heeft gedragen. George Forrest wordt eraan herinnerd dat gefundeerde en goed onderbouwde kritiek tot de geplogenheden van een democratische samenleving behoren, ook al zint het de geadresseerde niet. De rechter wijst de heer Forrest er ook fijntjes op dat hij niet de enige is die kritisch benaderd wordt én dat het artikel ook positieve aspecten, zoals degelijke betaling van de arbeiders, vermeldt. Het vonnis geeft nog mee dat Forrest, ‘als grote, Belgische industrieel die vaak in opspraak komt’ dit soort artikels in gespecialiseerde media moet gedogen.

Het vonnis bevat echter ook slecht nieuws. Wereldmediahuis wordt veroordeeld tot het betalen van één euro symbolische schadevergoeding aan George Forrest voor het publiceren van de cartoon op de cover. De rechter aanvaardt daardoor de claim van George Forrest dat een afbeelding van hem met luipaardmuts ‘onnodig kwetsend, beledigend en lasterlijk’ is, in plaats van ‘een knipoog’, ‘humoristisch’ en met ‘enige overdrijving die eigen is aan satire’, zoals gepleit door Wereldmediahuis. Navraag bij professionele producenten van cartoons en spotprenten leerde ons dat zelfs uitermate schokkende prenten in België de voorbije jaren niet tot vervolging – laat staan tot veroordeling – leidden. Iedereen die zich op het publieke forum begeeft, beseft blijkbaar dat er niet enkel applaus maar ook kritiek verwacht mag worden. Iedereen, behalve onze man in Lubumbashi.

De rechtbank heeft met dit vonnis een dubbele boodschap afgeleverd. Enerzijds een opsteker voor degelijke, kritische journalistiek, anderzijds een veroordeling voor een genre dat leeft bij de gratie van overdrijving en spotternij. Forrest kan dit tweede deel van het vonnis gebruiken als een precedent om iedereen die hem of zijn handelswijze hekelt aan te klagen. En niet alleen George Forrest zal dit arrest opmerken. Elke politicus, hoge ambtenaar of bedrijfsleider die zich gegriefd voelt als hij of zij opgevoerd wordt in satirische prenten, columns of programma’s zou dit vonnis als een precedent voor eigen processen kunnen beschouwen. De procedeerdrift van George Forrest zal niet afgeschrikt worden door de veroordeling tot het betalen van de gerechtskosten in ons proces, ze dreigt eerder gestimuleerd te worden door een bijzonder conservatieve en restrictieve interpretatie van de rechtbank in verband met de betwiste cartoon op de cover van MO*.

De gevolgen zijn evenwel nog breder. Door iedereen die ook maar iets negatiefs publiceert over zijn zakenimperium – hoe gefundeerd ook – meteen voor de rechtbank te dagen, voert Forrest een keiharde intimidatiepolitiek. De hoop is wellicht dat de dreigende schadeclaims leiden tot een aarzeling bij journalisten en media om nog negatieve dingen over de Forrestgroep te publiceren en dus, bij uitbreiding, tot een beperking van de persvrijheid tegenover gefortuneerde mensen met lange tenen. Het lijkt ons waarschijnlijk dat dit effect nu al speelt als het om Forrest gaat. Nochtans mogen rechtsstaat en rechtsspraak, indien ze rechtvaardig willen blijven, niet toelaten dat de verschillen in financiële middelen onder de mensen leiden tot ongelijkheid in rechten. Vraag is dan ook of een rechtbank dat risico niet proactiever moet bestrijden.

John Vandaele en Gie Goris

Bron: De Standaard 16/05/2008

Skoeps.nl legt boeken neer

27 06 2008

Het doek is gevallen voor Skoeps.nl. De nieuwssite voor burgerjournalisten ging in oktober 2006 van start met de ambitie van iedereen een verslaggever te maken. Met de slogan ’16 miljoen reporters’ riep de website Nederlanders op om nieuwsfoto’s en filmpjes in te sturen.” Maar na anderhalf jaar hadden nog maar amper 7.500 reporters zich geregistreerd. Skoeps.nl slaagde er dan ook nooit in echt door te breken op het net. “Volgens Marcel Houtman, de directeur van Skoeps, heeft het project aangetoond dat het lastig is een site voor burgerjournalistiek te maken die losstaat van andere vormen van journalistiek. Luchtige items bleken het populairst, zegt Houtman. Zo werd een filmpje waarin Sinterklaas van een paard valt ‘tienduizenden keren’ bekeken.

Ondertussen staan andere media te wachten om de plaats van Skoeps in te nemen. “Wie nu Skoeps.nl bezoekt, wordt doorgestuurd naar de site van het gratis dagblad Dag. Die krant hoopt de webpagina ‘Meedoen’, waarop lezers bijdragen kunnen leveren, binnenkort uit te breiden. Net als bij Skoeps krijgen bezoekers de mogelijkheid om foto’s en video’s te uploaden”.

Skopes.nl was het resultaat van een samenwerkingsverband tussen PCM, de uitgever van onder andere NRC Handelsblad en De Volkskrant, en de digitale tak van Talpa Media.

Bron: De Standaard 14/05/2008

Media pessimistisch over toekomst papieren krant

27 06 2008

Op het door de Wall Street Journal georganiseerde mediaconferentie ‘All Things Digital’ in het Amerikaanse Carlsbad, lieten zowel Thomson-Reuters-baas Thomas Glocer als mediamagnaat Rupert Murdoch zich pessimistisch uit over de toekomst van de papieren krant. Glocer ziet daarentegen wel grote groeimogelijkheden voor persagentschappen. “Het is een vreselijke periode voor kranten, maar zolang de patiënt niet sterft, is het een fantastische periode voor persagentschappen: de kranten snijden in hun personeelsbedstand en in hun buitenlandse afdelingen en worden zo steeds meer afhankelijk van de persbureaus. (…) De kranten moeten hun websites 24 uur per dag onderhouden. Ze hebben bovendien ook nood aan video’s en foto’s, allemaal zaken die wij hebben”. Ook Rupert Murdoch schetste op de conferentie een erg sombere toekomst voor de papieren krant in de VS. “Nu zullen de kranten gaan besparen op hun journalistiek, waardoor hun niveau vreselijk achteruit zal gaan”, zei Murdoch nog. Gek genoeg is dit ook een van de eerste zaken die gebeuren wanneer Murdoch en zijn agentschap een krant overnemen…

Kranten in de klas groot succes

27 06 2008

Het project Kranten in de klas wil jongeren warm maken voor de actualiteit en was ook dit jaar weer een succes. De kranten die de dagbladuitgevers en de departementen van Onderwijs en Media ter beschikking stelden – zo’n 1.850.000 exemplaren – waren ook dit jaar in een mum van tijd de deur uit. “Bedoeling van Kranten in de klas (Kik) is jongeren warm maken voor de actualiteit. ‘We willen de ontlezing bij jongeren tegengaan en kranten fysiek in het klaslokaal brengen’, vertelt medewerkster Nele Colsters. ‘Studies wijzen immers uit dat wie op jonge leeftijd geconfronteerd wordt met kranten, als volwassene sneller naar een dagblad grijpt. En het concept slaat blijkbaar aan. Elk jaar moeten we leerkrachten teleurstellen omdat we door onze voorraad heen zitten.” Ook het enthousiasme bij de leerlingen is groot. “Vroeger lazen ze ook enkel de populaire kranten en dan nog vooral het sportkatern, maar nu zijn ze ook geïnteresseerd in het algemene nieuws of de buitenlandberichtgeving. En zijn ze verbaasd dat ook de zogenaamde kwaliteitskranten best aangenaam om lezen zijn”. Ook na de projectweken blijven ze het nieuws nog volgen, zo blijkt uit een onderzoek. Ze maken dan wel voornamelijk gebruik van internet. Het Kranten in de klas-jaar werd afgesloten met de grote Kik-quiz waaraan tien scholen mochten deelnemen. Gelegenheidspresentator Marc Reynebeau peilde naar de actualiteitskennis van de Vlaamse scholieren.

Bron: De Morgen 04/06/2008