Armoede in Vlaanderen

30 05 2008

Er is goed maar ook veel slecht nieuw over en voor de Vlaamse armen. Door het strenge activeringsbeleid van het Antwerpse OCMW daalde het aantal steuntrekkers drastisch van 15000 in 2001 tot amper 6000 in 2007. Het Antwerpse OCMW is dan ook het voorbeeld voor de rest van Vlaanderen: de maatschappelijk werkers die zo hun handen vrij krijgen, worden ingewerkt binnen nieuwe projecten om de moeilijke groep ‘draaideurarmen’ toch uit de armoede te sleuren. Daarvoor wordt meer op maat gewerkt.

In de praktijk betekent dit dat leefloners slechts steun ontvangen als ze een baan aannemen, een opleiding volgen, aan vrijwilligerswerk doen of in therapie gaan. De inspanningen bij bepaalde groepen die te kampen hebben met verslavingen, gezondheidsproblemen of psychische ziekten, zijn in dit verband niet min en worden nog verhoogd.

Het belangrijkste doel is om de mensen beter thuis te laten zijn in de samenleving, daarom niet persé in een betaalde job.

De bijzondere projecten betreffen naast de hulpverlening aan speciale doelgroepen en samenwerking met de VDAB, ook groepswerk omtrent onderwijskansen en opvoeding, het oprichten van een sociaal cultuurloket in elke wijk en klantenparticipatie.

Volgens het Rekenhof intussen is het budget voor de OCMW’s ontoereikend om de lopende engagementen na te komen, dat meent althans SP.A kamerlid Hans Bonte. De SP.A betreurt ook dat er niet méér geld wordt voorzien voor collectieve schuldbemiddeling voor mensen die te diep in de schulden zitten. Dat er iets moet gebeuren, blijkt ook uit de recente boodschap van het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling dat er een verschuiving gaande is: steeds meer gezinnen uit de lagere middenklasse én in landelijke gemeenten behoeven tegenwoordig schuldbemiddeling. Schuldbemiddelingscijfers werden voor het eerst verzameld en vrijgegeven. Er zijn in 2007 maar liefst 58.000 dossiers geopend bij het centrum. Steeds vaker draait het probleem bij mensen om het bekostigen van gewone basisbehoeftes, naast de school-, telecom- en ziekenhuiskosten.

Omdat ook onder jongeren slachtoffers vallen, wil het VCS dit najaar dan ook een grootscheepse preventiecampagne lanceren gericht op kwetsbare jongeren en jongvolwassenen, om de mensen beter te informeren en te waarschuwen.

En er is meer: 9 armoedeorganisaties waaronder het ACW en Welzijnszorg, willen tegen 2017, 6 doelstellingen verwezenlijken inzake armoede, waaronder het halveren van het aantal gezinnen waar niemand werkt en het opdrijven van het aantal goede en betaalbare huurwoningen.

Jos Geysels (ex-voorzitter Groen!), voorzitter van Decenniumdoelen, vindt de plannen van de federale regering inzake armoede, nog te vaag. Om de evolutie van armoede in ons land meetbaar te maken, heeft de Universiteit van Antwerpen (UA) in opdracht van Decennium-doelen dan ook een armoedebarometer ontwikkeld, die ze willen gebruiken om de evolutie concreet te meten. Er zijn zes indicatoren: inkomen, arbeid, gezondheid, wonen, onderwijs en samenleven. Mensen moeten ook beseffen dat benadeeld zijn in een van deze categorieën, vaak samengaat met benadeling in veel van de overige categorieën.

Advertenties

Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: