Teken petitie tegen doodstraf Afghaanse journalist

13 02 2008

De 23-jarige Afghaanse journalist Perwez Kambakhsh is veroordeeld tot de doodstraf. Kambakhsh zou de islam hebben beledigd, maar heeft enkel een tekst vanop internet afgedrukt die passages uit de koran in een vrouwvriendelijk licht zet. Samen met zijn broer verspreidde hij die teksten onder enkele studenten, met als doel een debat te starten.

Vorige week werd Kambakhsh in eerste aanleg ter dood veroordeeld. Alles wijst er echter op dat de doodstraf niet de vermeende godslastering wil bestraffen, maar wel bedoeld is om Kambakhsh en zijn broer te intimideren. Beiden schreven al kritische artikels over de Afghaanse krijgsheren én over lokale machtshebbers en de Afghaanse autoriteiten. De doodstraf voor Kambakhsh is tekenend voor het steeds verder terugschroeven van de burgerlijke vrijheden in het land dat in 2001 van de taliban werd ‘bevrijd’.

De Afghaanse senaat heeft intussen zijn steun voor de doodstraf uitgesproken, maar tegelijk komt steeds meer internationaal protest op gang. Over dat protest had de senaat ook een duidelijke mening: internationale instellingen, kranten of media-organisaties horen zich niet te moeien met de Afghaanse kwesties, oordeelt de senaatsvoorzitter.

Via de site van De Morgen kan je een petitie tegen de doodstraf van Kambaksh tekenen.

Bron: De Morgen 01/02/08

De mediawereld in verandering: same same, but different

13 02 2008

“YouTube heeft de beeldcultuur op het internet spectaculair doen groeien. Blogs zijn een uitlaatklep geworden voor iedereen die wil schrijven. Voor veel mensen zijn die bronnen belangrijker geworden dan de traditionele media”. Toch blijven de burgerjournalistieke initiatieven die een journalistieke meerwaarde bieden, zeldzaam. “Het idee van een sterker publiek zal invloed hebben en journalistiek zal over tien jaar interactiever zijn dan vandaag. Maar ik betwijfel of het de hele nieuwsindustrie op zijn kop zal zetten. Het internet heeft journalistiek ook niet overbodig gemaakt. Je kan er als medium niet aan voorbij als je online sterk wil staan, maar je moet ook goed weten wat je ermee wil doen. Het moet meer zijn dan zomaar filmpjes op de website zetten”, aldusSteve Paulussen.

Bron: De Standaard 01/02/08

Fenomenale Feminatheek: ja!

13 02 2008

Het Antwerpse provinciebestuur annuleert de tentoonstelling ‘Fenomenale feminatheek’ van Louis Paul Boon. In Gent is de tentoonstelling dan weer wel te zien. Uiteenlopende reacties kwamen vanuit alle hoeken. ‘Censuur!’, ‘Het gaat om Louis Paul Boon’, ‘Het artistiek gehalte is niet hoog genoeg’,… Maar is de vraag niet of dergelijke afwegingen niet beter gemaakt worden door artistiek verantwoordelijken dan door politici?

Bron: De Standaard 02/02/08

Missing White Women Syndrome

13 02 2008

Op 31 mei 2005 verdween in Texas de 22-jarige San Juanita Botello. De verdwijning van het latino meisje werd op de site van het North American Missing Persons Network gepubliceerd, maar daar hield het dan ook op. “Dezelfde site vermeldt dat in die meimaand 57 Amerikanen als vermist werden opgegeven. De dag voor Botello verdween, verdween Natalee Holloway (18). In de zomer van 2005 kreeg Holloway evenveel aandacht van de Amerikaanse networks als de oorlog in Irak. Holloway is blank, blond, en komt uit een rijke familie”. Toen de zaak-Holloway in de VS alle televisieshows haalde, probeerde de CNN-journalist Anderson Cooper het fenomeen kritisch te bekijken. “De houding van vele media bij de verdwijning van minder aantrekkelijke mensen, schrijft hij, is vaak: ‘Wel, ik denk niet dat onze kijkers erg geïnteresseerd zijn in deze zaak.’ De zaak-Holloway heeft het daarentegen allemaal, een mix van Agatha Christie en de film Cocktail. Blanke scholiere verdwijnt op paradijseiland. De verdachte is een koele Nederlander van 17, Joran van der Sloot. Het woord seks valt – altijd prijs. De Amerikanen raakten er, via hun media, van overtuigd dat Aruba het onderzoek tegenwerkte. In zo’n zaak moest er immers meer aan de hand zijn. En zo leefde het publiek mee. Of beter: het bleef nieuwsgierig. (…)Interessant aan de zaak-Holloway is dat de zaak nu opgelost lijkt door een journalist. Tenminste: voor het grote publiek is de zaak opgelost. Maar zijn die ‘bekentenissen’ van Van der Sloot ook de volledige waarheid? Brengen ze een veroordeling dichterbij? Allemaal zaken om over na te denken, want één ding is zeker: binnenkort duikt een nieuwe jonkvrouw in nood op. Je zou haast vergeten dat het om mensenlevens gaat”.

Bron: De Standaard 06/02/08

Reclame op websites voor kinderen is misleidend

13 02 2008

Uit een onderzoek van de Nederlandse stichting Mijn kind online blijkt dat adverteerders gebruik maken van ‘tikfoutdomeinen’ en games om kinderen en jongeren te bereiken. Het gaat daarbij om advertenties of andere commerciële uitingen die niet als dusdanig kenbaar gemaakt worden en door kinderen niet herkend worden als reclame en hierdoor ook misleidend zijn. “Welke ‘tikfouten-domeinen’ in Vlaanderen populair zijn, is niet geweten. ‘We hebben geen gegevens of klachten over webvertising bij kinderen in Vlaanderen’, laat het Oivo [Onderzoeksinstituut voor de Verbruikersorganisaties] weten. Wel tracht het Oivo kinderen en jongeren te sensibiliseren om verantwoord om te gaan met internet. Op afzonderlijke website ww.saferinternet.be kunnen zowel ouders en leerkrachten als kinderen terecht met vragen. Aan de hand van spelletjes zoals spotm’nblog wordt op ludieke wijze gewezen op mogelijke gevaren.” Regulering vanuit de overheid is broodnodig. Maar ook het weerbaar maken van kinderen op het internet is belangrijk aangezien het onmogelijk is om kinderen weg te houden van reclame. “Media-opvoeding in het onderwijs kan meer resultaat boeken dan sites controleren want die veranderen toch voortdurend. Belangrijk is ook dat ouders hun drempelvrees overwinnen en het internet leren kennen”.

Bron: De Standaard 29/01/08