Godsdienstige indoctrinatie is kindermishandeling

14 08 2007

De Britse filosoof Nicholas Humphrey zegt in een interview met Knack dat een zwaar fundamentalistische opvoeding volgens hem neerkomt op kindermishandeling. Hij vindt dat kinderen daartegen beschermd moeten worden.

“Net zoals het verboden moet worden om de geslachtsdelen van een kind af te snijden, zou het verboden moeten worden om het leergierige deel van de kinderlijke geest weg te snijden. Ik ben een voorstander van wetgeving die het verbiedt om, bijvoorbeeld in religieuze scholen, de kennis aan banden te leggen.” zegt Humphrey. Als gevaarlijke toepassingen van indoctrinatie verwijst de filosoof naar creationisme, naar het idee van een uitverkoren volk en naar het idee dat niet-gelovigen zondaars zijn die moeten worden gedood.

Advertenties

Acties

Informatie

5 responses

14 08 2007
marcel tack

Ik word het steeds weer en omlangs om meer moe dat altijd maar weer die godsdiensten op het tapijt komen. Laat ons eens en voor altijd stellen dat God niet bestaat. Stellen ze daden tegen de menselijke waardigheid (bv. indoctrinatie, mutilatie enz.) dan moet daar geen artikel over komen maar een aanklacht bij het gerecht.
En dat men nu ook eens de enorme geldstromen naar die godsdiensten met hun infiniteit aan vzw’s afsluit. Het is hun democratisch recht zich in een godsdienst te verenigen, maar het is geen democratisch recht dat de gemeenschap verplicht is ervoor te moeten betalen.
Bij ons hebben we zeven kerken voor 5% ‘gelovigen’. Maar wij allen dokken ferm af. Stuur het geld naar de Walen, die kunnen er mijns inziens veel meer nut uit halen, dat zou nu nog eens een daad van hun naastenliefde zijn.

14 08 2007
Willy Spaanbroek

In ‘God als misvatting’ doet Dawkins een zeer belangrijke uitspraak: ‘In het algemeen (en dat geldt evenzeer voor het christendom als voor de islam) is het echt schadelijk dat kinderen wordt bijgebracht dat geloven op zich een deugd is. Geloof is iets verderfelijks juist omdat het geen rechtvaardiging vereist en zich niets gedegen laat liggen aan argumenten.’
Zelfs voor mij , als positieve atheïst, was het een verrassing dat Dawkins mij kon overtuigen ‘…dat zelfs onschuldige en gematigde religie een geloofsklimaat scheppen waarin extremisme op een natuurlijke manier gedijt.’
Het feit dat jonge kinderen vertrouwd geraken met het axioma ‘dat er nu eenmaal zaken zijn die je gewoon MOET geloven’ betekent een gevaarlijke misvorming in hun vermogen om logisch en rationeel te denken en te handelen.
Vandaar mijn overtuiging dat godsdienstlessen thuis horen in een godshuis (=clublokaal van religieuze vereniging) en zeker niet in gesubsidieerd onderwijs. Daarom zou men de godsdienstles beter vervangen door ‘moraal’ en/of ‘burgerlijke opvoeding’ en ‘kritisch denken’, waarbij de beschrijving van de belangrijkste religies aan bod kan komen.
Willem

19 08 2007
ongebondengeest

Het is m.i. meer dan nodig dat god(en) onder de loupe genomen worden. De mens is als schepper vrij productief in het scheppen van goden. En eigenaardig genoeg zijn deze schepselen juist de beweegredenen om een aantal zaken te gaan ondernemen. Kortom, het is de ezel die zichzelf een raap gaat voorhouden. De mens gaat zaken ondernemen (creatief zijn) omwille van een eerder geschapen (waan)idee. Dat lijkt me toch een boeiend gegeven?

Ik geloof niet in specifieke lessen ‘burgerlijke opvoeding’ en ‘kritisch denken’. Deze elementen dienen in ieder vak aan bod te komen en dienen als het ware in het onderwijs ingebed te zijn. Vanuit dat perspectief zal het dogmatisch accepteren van ‘waarheden’ beter gecountered kunnen worden. Vrij onderzoek moet als attitude aangeleerd worden. Godsdienstonderricht is geen onderwijs omdat het het kind geen kennis noch vaardigheden bij brengt. In die zin hoort godsdienstonderricht gewoonweg niet thuis in het onderwijs.

20 08 2007
materialismus

Gelukkig ben ik al oud want extrapolerend kan ik mij voorstellen welke onverdraagzame “waarheden” en dito uitspraken dit medium later nog zal uitkramen.
Een mens zou niet alleen terug naar de kerk snellen maar nog moeten gaan betreuren dat wij niet meer in 1933 zijn.
Wel dient gezegd dat het “klare taal” betreft : duidelijk, direct, schaamteloos; typische “cultuur” van de oh zo humane 21e eeuw.
Of Hawkins gewouwel nog enige vermelding zal waard zijn over slechts honderd jaar lijkt mij niet waarschijnlijk gegeven zijn “herhaald toegegeven vergissingen” op puur wetenschappelijk vlak; laat staan in filosofie en gods”geleerdheid”. “De andere” viert daartegenover weldra (in 2033) zelfs zijn 2000 jaar oud afscheid.
Met of zonder humanisten.

3 11 2010
Henk Brasschaat

Als je maar begrijpt wat mogelijkerwijs de mensheid vooruit kan brengen en wat onverbiddelijk tot verbanning van de menselijke verbeeldingskracht en verlichting zal leiden. Zelfs DOOR diezelfde verbeeldingskracht. Maar het verschil tussen principe en praktijk moge toch wel een keertje duidelijk zijn? Vervallen in oude structuren die onwelwillend tegen kritiek staan moeten minstens een keer kritiek gehad hebben en erdoor ‘geevolueerd’ anders is het een ongefundeerd dogma en iedereen weet hoe ongelofelijk fantastisch dat allemaal geweest is in de geschiedenis.

Also sprach Brasschaat

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: