Zingeving (juli 2007)

13 08 2007

Verdraagzaamheid via humor
In het dvd-project Samen Lachen=Samen Leven steken Vlamingen en allochtonen samen sketches in elkaar. Het eindresultaat wordt een sketchprogramma door allochtonen én Vlamingen.

Allochtone deelnemers geven aan dat ze zich nog altijd kunnen verwonderen over de Vlaamse gewoonten. Anderzijds zijn er ook veel vooroordelen en clichés over allochtonen werkzaam. Belangrijk vinden deelnemende amateurs en acteurs vooral dat ze zichzélf mogen zijn en dus niet enkel willen gezien worden als een exponent van een bepaalde cultuur.

Humor is inderdaad en uitstekend middel om problemen rond diversiteit aan te pakken.
Vlaams minister van Inburgering Marino Keulen (VLD) financiert de kosten voor 5.000 dvd’s die worden verdeeld in scholen en jeugdcentra. Tegen volgend schooljaar moet de dvd klaar zijn.


Diversiteit in relaties

Via het relatiespel Shalimar, ontwikkeld door Sensoa voor jongeren van 15 tot 17 jaar, wordt getracht het taboe over relaties en seksualiteit bij allochtone jongeren te doorbreken. Het is bedoeld voor cultureel gemengde klassen, zodat leerlingen iets leren over elkaars motieven en ook leren inschatten hoe anderen denken en handelen.
Deelnemers moeten overleggen met elkaar wat hun personages doen wanneer ze verliefd zijn. Komt het tot een relatie? Wie maakt het aan? Hoe reageren de ouders? Zal religie (of het ontbreken ervan) een splijtzwam vormen? etc. De diversiteit reikt echter verder dan allochtone jongeren of de islam: het gaat ook over klasse-verschillen, afkomst, handicaps etc.
Minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke (SP.A), subsidieerde het spel en zorgde ervoor dat leerkrachten en CLB-medewerkers en ook CAW- en JAC-medewerkers een gratis vorming over het spel konden volgen.
Het spel kost 50 euro en kan aangekocht worden via de site van Sensoa:

http://www.sensoa.be/shop

Integratieraad voor de ontmoeting van oude en nieuwe inwoners
De Hasseltse Integratieraad wil een meerwaarde vormen voor oude én nieuwe Hasselaren en hun verenigingen, stelt schepen Toon Hermans. De raad bestaat uit verschillende etnisch-culturele verenigingen en groepen, aangevuld met ervaringsdeskundigen, actief in Hasselt en betrokken bij het integratieproces. De culturele achtergrond, leeftijd, levensbeschouwelijke voorkeur en geaardheid spelen geen rol.

De raad ziet haar voornaamste opdracht in het stimuleren van de ontmoeting tussen oude en nieuwe Hasselaren. Daarom werken ze samen met beleidsvoerders, vertegenwoordigers van bestaande culturen, gemeenschappen, levensbeschouwingen, media, ervaringsdeskundigen en opinieleiders die hen moeten adviseren.
Verder zal de raad de bevolking actief informeren over elkaar, elkaars verenigingen, gebruiken en gewoonten, waarden en normen én over de actualiteit.

OCMW-Leuven aanvaardt non-discriminatiecode
Om de personeelssamenstelling een betere afspiegeling te laten worden van de maatschappij voerde het Leuvense OCMW onlangs een non-discriminatiecode in. Daarmee verbindt het zich onder meer tot het weigeren van iedere vorm van discriminatie op basis van geslacht, ras, huidskleur, afkomst en levensbeschouwing en voor de inzet voor gelijke kansen bij aanwervingen, bijscholing en bevorderingen en het maken van aanpassingen voor personen met een handicap.
Binnenkort volgen concrete maatregelen. Leuven levert als centrumstad met het goedkeuren van deze code een primeur.

‘Daarkom’ : prestigieus Vlaams-Marokkaans huis in centrum van Brussel
In het voormalige variététheater La Gaîté wordt Daarkom geopend, Arabisch voor “jullie huis” en tevens een verbinding van Westerse met Arabische cultuur – o.a. via de karakters van het logo.
Daarkom moet een oase van diversiteit en sfeer worden, met een sterke programmatie.

Het hart van het huis bestaat uit een theater- en concertzaal met 250 zitjes, daarnaast komen er een lounge met café-restaurant, een bibliotheek, leeszaal, twee tentoonstellingsruimtes, keuken en dakterras met uitzicht over het Muntplein.
Voor de programmatie van onder meer muziek, verteltheater, literatuur wil het Vlaams-Marokkaans culturenhuis werken met gemengde teams. Het publiek moet bestaan uit mensen die de weg naar de traditionele cultuurhuizen nog niet hebben gevonden. Vooral ontmoeting, dialoog en kruisbestuiving moeten daar als lokmiddel voor dienen.
Om vrouwen en jongeren te bereiken, denkt men o.a. aan kookworkshops en een virtuele ruimte.

Minister van cultuur Anciaux vond dat de keuze van het gebouw een statement moest zijn.
http://www.vlaamsmarokkaansculturenhuis.be

Stad Gent is werkgever zonder discriminiatie
De Stad Gent gaat voortaan door het leven als werkgever zonder discriminatie. Minister van Gelijke Kansen Dupont gaf de stad het label Gelijkheid Diversiteit.

Het label wordt verdiend door werkgevers die zich sterk maken tegen discriminatie, niet alleen door de wet inzake gelijke kansen na te leven, maar tevens door een echt diversiteitsbeleid uit te voeren.
Gent voert een beleid van positieve actie om tot een zeer divers personeelsbestand te komen. Ze werkt daarvoor niet met positieve discriminatie maar wel met aanmoedigingsinitiatieven – bijvoorbeeld het motiveren van kandidaten uit minderheden voor sollicitaties.

Nieuwe campagne tegen discriminatie

De nieuwe campagne tegen discriminatie, gelanceerd naar aanleiding van de nieuwe antidiscri-minatiewet, moet burgers een geweten schoppen. De campagne moet het hebben van een schokeffect, door te werken met echte etikettering van mensen. Zo krijgt een kussend homopaar het etiket ‘abnormaal’ en ‘besmettelijk’ opgenaaid en een donkerhuidige jongeman het etiket ‘uitschot’.
De boodschap is dat wie een vooroordeel opgenaaid krijgt, daar nog moeilijk vanaf geraakt.

De campagne is te zien op tv, op affiches en in brochures. Er zijn zelfs tattoos voorzien voor het jongerenpubliek op de zomerfestivals.
De nieuwe antidiscriminatiewet laat een omkering van de bewijslast toe als de rechter discriminatie vermoedt. De schadevergoedingen voor overtreders zijn behoorklijk: tot zes maanden loon bij discriminatie bij solliciteren en tot 1.300 euro in de andere gevallen. Er is een objectieve lijst van discriminatiegronden in de wet opgenomen: ras, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, geloofsovertuiging, politieke overtuiging, taal, gezondheid, burgerlijke staat, fysieke eigenschap.

De campagne is een initiatief van de EU, minister Dupont, het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen.

Moskeeën erkend
In het najaar zullen de eerste acht moskeeën in Vlaanderen worden erkend. Ze krijgen dan subsidies krijgen, net als de kerkfabrieken en andere geloofsgemeenschappen. De erkende moskeeën zijn verspreid over de verschillende provincies: drie in de provincie Antwerpen, twee in Limburg, een in Vlaams-Brabant, in West-Vlaanderen en in Oost-Vlaanderen. Ze zijn tevens verdeeld tussen de Arabische en de Turkssprekende gemeenschap.

Adviezen voor de selectie van deze moskeeën komen van de Moslimexecutieve – het representatieve orgaan van de Islam – en van de provinciebesturen, gemeentebesturen én de Staatsveiligheid.

De Vlaamse overheid wil zekerheid dat de imams voldaan hebben aan hun inburgeringsplicht, dat er Nederlands wordt gesproken bij officiële contacten en dat geen uitspraken doen die in strijd zijn met de Belgische grondwet of oproepen tot haat en moet er Nederlands gesproken worden in de werking van de moskeegemeenschap en in haar contacten met de overheid.

Wallonië stelt minder eisen aan de erkenning en gebruikt een andere aanpak: zij erkennen in één klap 43 moskeeën. Er zal in Wallonië later pas worden bepaald over hoeveel imams elke moskeegemeenschap mag beschikken. Hun jaarlijks basisloon zal variëren naargelang hun rang in de moskee.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wacht ook nog op het advies van de gemeenten om vijf moskeegemeenschappen te erkennen.

De islam is sinds 1974 één van de zes erkende godsdiensten in ons land. In tegenstelling tot de andere vijf kreeg die geloofsgemeenschap tot nu toe geen subsidies.

Gay Pride New York houdt bezinningsmoment
De doorgaans zeer uitbundige Gay Pride-optocht in New York begon dit jaar met een meer ernstige inzet, nl. de oproep van vertegenwoordigers van religieuze groepen tot meer verdraagzaamheid ten aanzien van homoseksuelen. De vertegenwoordigers spraken zich uit tegen het misbruik van religie om anti-homo-standpunten te onderbouwen.
Enkele dagen ervoor had het bestuur van de staat New York zijn goedkeuring gegeven aan een wetsvoorstel dat het huwelijk openstelt voor homoseksuelen. De kans is echter klein dat de wet in de door Republikeinen gedomineerde Senaat wordt aangenomen, maar de steun van het bestuur van de staat wordt gezien is alvast een opsteker voor de homo-gemeenschap.

Advertenties

Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: