Opinie Rik Pinxten: “Tom Lanoye en de vrijzinnige humanist”

15 05 2007

Kant en Voltaire zijn Europese denkers van twee eeuwen geleden. Wat kunnen we bieden met een inclusieve en open opstelling in de gemengde wereld van vandaag?

Lees de rest van dit artikel »

Al Jazeera English biedt bredere blik

14 05 2007

In november 2006 ging Al Jazeera English, de Engelstalige spin-off van Al Jazeera, van start. Haar missie: de internationale berichtgeving een ander geluid te laten horen met meer aandacht voor de Arabische wereld en ontwikkelingslanden. Nu, bijna een half jaar later, is het tijd voor een evaluatie.

Lees de rest van dit artikel »

Als je Slangen in zijn staart bijt…

14 05 2007

In 2002 bracht Knack een reeks artikelen uit dat onderzoek deed naar het aandeel van Noël Slangen in gesjoemel met overheidsaanbestedingen. Voor het tijdschrift was het zo klaar als een klontje, Slangen was schuldig. Woedend reageerde Slangen met een schadeclaim tegen het tijdschrift. Vorige maand pakte Knack uit met nieuwe gegevens.

Lees de rest van dit artikel »

Nog onvoldoende interculturaliteit

14 05 2007

Noch het ministerie van Cultuur, noch de culturele sector, zou genoeg werk maken van etnisch-culturele diversifiëring. Navraag bij het departement Cultuur leert namelijk dat twee concrete doelstellingen van vorig jaar nog steeds in een beginfase zitten: de website en het kenniscentrum.

Er is wél een hulpmiddel om de eigen werking door te lichten, nl. de Diversoscoop, een instrument van Kwasimodo dat helpt bij het meten en plannen van diversiteit.

Lees de rest van dit artikel »

Stadsklap moet drempelvrees doen overwinnen

14 05 2007

In het initiatief Stadsklap moeten Antwerpenaars en nieuwkomers met elkaar praten om elkaar te leren kennen. De gesprekken passen binnen de lessen maatschappelijke oriëntatie van het inburgeringstraject van de stad.

Lees de rest van dit artikel »

Iedereen gelijk voor de wet

14 05 2007

Als vrijzinnige en jurist deel ik het standpunt van de Belgische bisschoppen dat een eredienst en een levensbeschouwing zelf beslissen over de manier waarop die eredienst of levensbeschouwing wordt georganiseerd. Dus mag de katholieke kerk zonder enige twijfel leken aanstellen voor het verzekeren van de kerkelijke diensten. Ik juich dat zelfs toe, als daardoor ook vrouwen worden toegelaten, hoewel ik betreur dat ze niet als volwaardige bedienaren worden aangezien, want ze mogen niet alle diensten verrichten.

Lees de rest van dit artikel »

Imago van levensbeschouwingen zeer verschillend

14 05 2007

Wanneer de islam in het televisienieuws komt, is dat meestal op een negatieve manier, stelt de analyse die de politicoloog Marc Hooghe (KU Leuven) op basis van de nieuwsuitzendingen van VRT en VTM van de voorbije drie jaar.

Lees de rest van dit artikel »