Drama of dialoog?

20 09 2006

Eén citaat uit een academische redevoering ergens in Duitsland zet de ganse wereld in rep en roer. Na de rellen om de Deense Mohammed-cartoons een nieuw dieptepunt volgens alle mensen met gezond verstand.

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) wil geen olie op het vuur gooien, maar stelt zich ernstige vragen bij de enorme proporties die deze bagatel heeft aangenomen. Wij hebben eerlijk gezegd onze buik vol van opgeklopte rellen tussen islamieten en katholieken. Dagelijks zijn er ontelbare mensen in de weer om genuanceerde meningen te vormen en verstandige debatten te voeren over thema’s die, in tegenstelling tot deze rel, wél belangrijk zijn. Dat ze toch zo buitenproportioneel veel aandacht krijgen is te wijten aan wat Mark Elchardus (socioloog aan de VUB) het fenomeen van de dramademocratie noemt. De collectieve waan van de dag regeert en verdringt alle redelijkheid.

Kan iemand zo snel mogelijk opnieuw het licht aansteken en zowel de ultraconservatieve paus als de integristische moslims herleiden tot wat ze zijn? Namelijk exegeten van verhalen, weliswaar met een levensbeschouwelijke betekenis, maar niettemin verhalen. De vrijzinnige humanisten nodigen alle gematigde aanhangers van eender welke levensbeschouwing uit voor dialoog. Maar de orthodoxe vertegenwoordigers en orthodoxe aanhangers van de traditionele boekgodsdiensten (katholicisme, islam en jodendom) mogen gerust thuis blijven. Op een onwrikbare orthodoxie bouw je immers geen progressieve dialoog. Daarop bouw je een conservatieve trialoog, een ander fenomeen waarover wij ons al meermaals hebben opgewonden, omdat het de boekgods-diensten aanmoedigt zich te verschansen in het eigen grote gelijk en geen openheid schept naar andere levensbeschouwingen.

Björn Siffer
Woordvoerder Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV)

(Deze lezersbrief verscheen in De Standaard)