Overlijden Jan Lea Broeckx (17/10/1920 – 19/08/2006)

24 08 2006

Op 19 augustus 2006 is in Sint-Martens-Latem musicoloog en vrijzinnig humanist Jan Lea Broeckx overleden. De raad van bestuur van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) drukt bij monde van voorzitter prof. dr. Rik Pinxten, haar oprechte deelneming uit aan zijn echtgenote Gaby en familie.

Jan Lea Broeckx, in Antwerpen geboren op 17 oktober 1920 en was de zoon van componist Jan Broeckx. Hij was jarenlang hoogleraar musicologie aan de Universiteit Gent en directeur van het instituut voor Psychoakoestiek en Elektronische muziek I.P.E.M. Broeckx was bovendien lid van verschillende binnen- en buitenlandse musicologische verenigingen, publicist van ontelbare artikels en auteur van verschillende boeken over de muziekgeschiedenis en de muziekesthetica.

Jan Lea Broeckx was ook medestichter en raadslid van het Humanistisch Verbond (HV) in Vlaanderen. Dankzij goede contacten met Nederlandse humanisten zoals Garmt Stuiveling en in navolging van het Nederlandse HV, gesticht in 1946, werd op 1 december 1951 het Humanistisch Verbond in Vlaanderen opgericht. De statuten werden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 12 januari 1952.

Jan L. Broeckx en Lucien De Coninck uit Gent en Robert Dille en Karel Cuypers uit Antwerpen waren de drijvende krachten van het vroege Humanistisch Verbond. Karel Cuypers werd de eerste voorzitter van het HV. Natuurlijk vergeten we medestichters W. De Coster, A. Delen, G. Bouckaert, L. Hebbelinck en L. Voet niet.

De toenmalige ‘princiepsverklaring’ stelde dat het HV een vereniging is van vrije mensen die onafhankelijk van elke politieke en kerkelijke organisatie, een ruime verstandhouding nastreeft in de samenleving. Het Humanistisch Verbond betracht de erkenning van de waarheid langs de weg van het vrij onderzoek, met eerbied voor de menselijke waardigheid en erkenning van de mens als schepper en drager van morele waarden. Het HV wil haar doel bereiken door richtinggevend op te treden in ethisch, cultureel, pedagogisch en sociaal opzicht.

De huidige raad van bestuur van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) dankt Jan Lea Broeckx voor het inzicht en de moed om samen met negen anderen een Vlaams Humanistisch Verbond te hebben opgericht. Wij zorgen ervoor dat de fakkel blijft branden.

HVV is de opvolger van HV.

Iedereen journalist bij CNN

7 08 2006

Dat internet het medium van de toekomst wordt, is ondertussen wel duidelijk. De voorbije maanden is er weer een nieuwe hype ontstaan, namelijk het plaatsen van videomateriaal op het internet. Websites als youtube.com zijn razend populair: iedereen die wil kan elke soort videomateriaal op het net plaatsen.

Eigen materiaal of televisie- of filmbeelden, maakt niet uit. Het kan ook een revolutie betekenen in de nieuwsverslaggeving, want er duiken bijvoorbeeld ook filmpjes op die gemaakt werden in Libanon. CNN heeft het potentieel van het internet ontdekt en start met een eigen website waarop dergelijke filmpjes kunnen geplaatst worden. Op deze site zullen niet zo maar alle filmpjes geplaatst worden, er wordt eerst nog een selectie gemaakt door medewerkers van CNN zelf.