Leerkrachten ontslagen wegens hoofddoek

17 07 2006

Twee Brusselse moslimleerkrachten worden ontslagen omdat ze een hoofddoek droegen op school. “Het schoolreglement geldt voor leerlingen én leerkrachten en heeft een reden”, zegt Jacky Goris, directeur van de scholengroep Brussel (gemeenschapsonderwijs).

“We staan erop dat alle leerlingen gelijke kansen krijgen, ook allochtone. Door in een Brusselse context hoofddoeken toe te laten, riskeer je leerlingen te stigmatiseren en op te sluiten in hun eigen cultuur. Terwijl het zo al moeilijk genoeg is voor allochtonen op de arbeidsmarkt. Veel leerlingen tonen zich trouwens opgelucht over het verbod.”

De directeur wijst er ook op dat de scholengroep Brussel ook hard optreedt als allochtonen geviseerd worden. “Zo hebben we onlangs een leerkracht ontslagen die een racistische e-mail rondstuurde over een monopolyspel voor allochtonen”, vertelt Goris.

Omtrent hoofddoeken bestaat geen algemene regel in Vlaanderen. Het staat scholen vrij om zelf te bepalen of ze religieuze symbolen toelaten. “Toen de twee leerkrachten in dienst kwamen hebben ze het schoolreglement aanvaard”, zegt Goris. “Daarin staat duidelijk dat opvallende religieuze symbolen uit den boze zijn, behalve dan tijdens de godsdienstles.”

Een ontslagprocedure wegens hoofddoek is niet courant in het Nederlandstalig onderwijs. Het gemeenschapsonderwijs heeft weet van één geval, waarbij een Limburgse interimleerkracht werd ontslagen in 2004. Bij het katholieke net herinnert Mieke Van Hecke zich geen ontslag wegens hoofddoek.

“Maar je mag natuurlijk de aanwervingsfilter niet onderschatten”, zegt Van Hecke. “Veel allochtone leerkrachten worden eenvoudigweg niet aangenomen omdat ze een hoofddoek dragen. Als dat vanwege een schoolreglement is, is dat logisch. Maar er is ook andere discriminatie tegenover allochtone leerkrachten. Scholen van alle netten blijken allochtone leerkrachten ook te weren omdat ouders dreigen hun kinderen van school te halen als er vreemde leraars worden aangenomen.”

Het Minderhedenforum reageerde reeds ontgoocheld op de beslissing tot ontslag. “De hoofddoek hoort bij diversiteit in het onderwijs”, zegt de organisatie. Het Vrouwenoverlegcomité noemt het ontslag bovendien een vorm van discriminatie. Samuel Bambergen.

Inspecteur joodse godsdienst stelt zelfs ‘Laïciteit is een nieuwe godsdienst die allesbehalve tolerant is.” En de belangengroep ‘Leerkrachten onder de duim’, klaagt dan weer de te grote autonomie van het gemeenschapsonderwijs aan.

Anissa Temsamani daarentegen begrijpt wel dat hoofddoeken, keppeltjes of lange baarden soms moeilijke onderwerpen kunnen zijn. Maar vindt dat de maatschappelijke uitdagingen veel groter zijn dan dat soort kwesties. “De echte issues in ons onderwijs gaan over kansen en plichten, over emancipatie”, zegt Temsamani.

“De jongeren waar het in het onderwijs en voor een leerkracht allemaal over gaat staan dagelijks voor vragen die veel dringender zijn. Het voorbeeld dat deze leerkrachten stellen, is een verkeerd signaal naar alle jongeren die dagelijks de keuze maken tussen slachtofferschap en emancipatie. En voor de duidelijkheid, dáár heb ik een probleem mee, niet met hun hoofddoek. Meer kleur voor de klas, moslim of niet, daar gaat het hier over.”

“Om dat te bereiken moet iedereen zijn verantwoordelijkheid opnemen. Wie dat maatschappelijk engagement wil nemen, laat zich niet ontslaan voor een hoofddoek. Een leerkracht laat daarvoor haar leerlingen niet in de steek. Het gaat hier ook over hoe we omgaan met afspraken die het samenleven mogelijk maken. Gemaakte afspraken werden niet nageleefd en dat moet niet getolereerd worden. We aanvaarden toch ook niet dat een leerkracht racistische mails verstuurt naar leerlingen?”

“Gelijke kansen en emancipatie, dat is de inzet. Het Minderhedenforum slaat de bal lelijk mis door nu het debat opnieuw te verengen tot een hoofddoekendebat, terwijl meer kleur voor de klas en meer gelijke kansen in de klas hun eerste betrachtingen zouden moeten zijn. Heel dit voorval geeft me een wrang gevoel. Gisteren sprak ik met een aantal op-en-top geëngageerde leerkrachten uit een Brusselse school. Wat zij meemaken terwijl ze met zoveel inzet hun job doen, is vaak veel bedreigender voor hun persoon dan je hoofddoek niet mogen dragen en in ieder geval veel onrechtvaardiger. Maar het houdt hen niet tegen om te blijven gaan voor hun leerlingen. En alleen zo geraken we vooruit.”

Bron: Vrij naar ‘Leerkrachten ontslagen wegens hoofddoek’ door Kris Hendrickx in De Morgen van 13/7/06, ‘De hoofddoek hoort bij diversiteit in het onderwijs’ door Christopher Oliha in De Standaard van 13/7/06,’ Lavigne betreurt ontslag moslimleerkrachten’ door Veerle Beel in De Standaard van 13/7/06, ‘Een verkeerd signaal’ door Anissa Temsamani in De Standaard van 14/7/06

Advertenties

Acties

Informatie

One response

17 07 2006
moondiva

Vrouwen uitsluiten uit functies vanwege het dragen van een hoofddoek treft uitsluitend vrouwen. Mannelijke moslims zijn als dusdanig niet “herkenbaar” en kunnen dus rustig hun beroep uitoefenen.

Dit is een onaanvaardbare vorm van vrouwendiscriminatie (wat natuurlijk niet wil zeggen dat mannelijke moslimleerkrachten met religieuze tekens ook uitgesloten moeten worden !)

Vrijheid van godsdienst en het dragen van religieuze tekens een democratisch recht, gewaarborgd door de Europese Conventie van de rechten van de Mens. Neutraliteit slaat niet per se op uiterlijke tekenen, maar heeft betrekking op de manier waarop functionarissen hun job uitoefenen. Leerkrachten van het officieel onderwijs zijn tot neutraliteit gebonden in hun didactische en pedagogische taken en worden hierin gecontroleerd door schooldirecties en inspecties. Hun levensbeschouwing doet niet terzake.

De grote nood aan meer allochtone leerkrachten -om meer gelijkheid van kansen voor allochtone en ook autochtone kinderen te waarborgen en opdat onze scholen een betere weerspiegeling zouden zijn van de reële diversiteit in onze maatschappij-, gaat men niet oplossen door moslima’s met hoofddoek systematisch te weren.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: